Publicerade artiklar

Här samlar jag mina artiklar och krönikor. Publicerade i olika sammanhang.

 

 • Orealistiskt att vi ska kunna ersätta oljan med förnybart i GP 2023-01-12 är en replik på ett inlägg från Svensk Sjöfart om det orealistiska i att ersätta fossila bränslen både på land och till sjöss. Min argumentation tar avstamp i historiska siffror över BNP och energiförbrukning och jag lyfter fram att det är kinesiskt kol och amerikansk olja som räddat världsekonomin. Texten som pdf.
  .
 • Garaget på Skeppsbron är redan hopplöst passé i GT 2020-04-13 är ett kritiskt inlägg om det planerade garaget under älvens yta. I ett större perspektiv med utarmade naturresurser och en global uppvärmning är det svårt att förstå hur Göteborgs Stad kan försvara ett sådant projekt. Texten som pdf.
  .
 • Anmärkningsvärt av Fores om frikoppling i Svenska Dagbladet 2020-04-08 är en replik på en debattartikel från tankesmedjan Fores (finansierad av bland andra Centerpartiet). Jag reder ut skillnaderna mellan relativ, absolut och tillräcklig frikoppling. Slutsatsen kan inte bli annan än att det krävs betydande uppoffringar för att möta klimat- och miljömålen. Texten som pdf.
  .
 • Västlänken fördubblar inte kapaciteten i GP 2018-03-16. Efter en bitvis förvirrad diskussion är detta ett försöka att räta ut frågetecknen om hur många tåg som kan köra i Västlänken. På köpet trampar jag på (ev. ömma) tår hos Trafikverket, kampanjorganisationerna på både ja- och nejsidan samt Johan Trouvé. Texten som pdf inklusive länkar.
  .
 • Boomen för solceller är en synvilla i Svenska Dagbladet 2017-12-04. I många sammanhang framställs det som en sanning att de snabbt fallande kostnaderna för solceller kommer att leda till att solenergin, med den fria marknadens logik, kommer att konkurrera ut de smutsiga fossila bränslena. En granskning av utvecklingen i viktiga solcellsländer visar att detta inte är något annat än en synvilla. Satsningar på solceller är självklart bra, men är inte betjänta av skönmålningar. Texten som pdf.
  .
 • Klen nytta med linbana i Göteborg är titeln på mitt inlägg på GP:s debattsida 2017-04-28. Till 400-årsjubileet år 2021 planerar staden en linbana, något som det varit förvånansvärt tyst om. Texten som pdf.
  .
 • Tillväxt är ingen naturlag är titeln på en artikel på bloggen Grön omstart 2017-03-04. Att tillväxt är positiv inom begränsade områden är inget bevis att det skulle gälla generellt. På likande sätt kan man inte genom att titta i backspegeln bevisa att tillväxt skulle vara eftersträvansvärd när man spanar framåt i tiden. Miljöpartiet måste tala klartext. Tag avstånd från tillväxt – både som mål och medel. Texten som pdf.
  .
 • Privatisera Skeppsbrogaraget är titeln på en artikel i Göteborgs Fria Tidning 2017-02-10. Allt talar för att bilismen måste minska, men istället satsar Göteborgs Stad på ett rekorddyrt garage under älvens yta. Överlåt till privata fastighetsbolag som Serneke eller NCC att bygga och driva garaget. Kan de tjäna pengar på det är det dem väl unt. Texten som pdf.
  .
 • Västlänken riskerar skapa tågkaos är titeln på en debattartikel i GT 2016-11-28. Tunnlars kapacitet avgörs sällan i underjorden utan i anslutningarna så avslöjande upplysta av solens strålar. Västlänkens södra anslutning kommer att bli komplex, men vad som är värre är att Olskroken i norr och Almedal i söder kommer att bli beroende av varandra. Västlänken skapar en ny störningskänslig verklighet. Texten som pdf.
  .
 • Nej till Västlänken är titeln på inledaren i Göteborgs Fria Tidning 2016-11-10.  Jag kan förvisso se fördelar med tunneln under staden, men ifrågasätter den ändå från två olika utgångspunkter: Är det i en krympande ekonomi klokt med storskalig, underhållskrävande infrastruktur. Mer konkret ser jag starka invändningar då det är tveksamt om Västlänken kommer att gynna tågtrafiken (som pdf).
  .
 • På väg in i en perfekt storm är titeln på en inledare i Göteborgs Fria Tidning 2016-09-25. Sjömän har i alla tider haft strategier att rida ut stormar, men hur hanterar vi den perfekta stormen med skenande klimat, ekonomisk kris och miljöhot. Resiliens och beredskap för det oväntade är troligen bättre än att förlita sig på politiker, teknik och Gud (som pdf).
  .
 • Miljömålsberedningen har satt upp målet att CO2-utsläppen från trafiken ska minska med 70 % till år 2030. Ett mål som man i och för sig kan ha synpunkter på, men om beslutsfattarna tar det på allvar och verkligen följer upp det kommer det att göra skillnad. Från Bil Sweden och MRF hörs protester så de har fattat galoppen. Göteborgs Fria Tidning 2016-08-01. (som pdf).
  .
 • Ekonomisk tillväxt är ett övergående fenomen är rubriken på en debattartikel publicerad hos SVT Opinion 2016-07-20. BNP drivs av ökad befolkning, billig fossil energi och krediter. Ingen av dessa kan i längden expandera. Det enda ansvarsfulla vore att förbereda sig på en krympande ekonomi. Texten som pdf.
  .
 • Att få betalt för att bo. Med stigande huspriser har åtskilliga, när de sålt sitt hus, kunnat säga ”Vi har bott gratis”. Denna krönika är inget strikt bevis för att vi har en bobubbla, men det är en indikation. Landets Fria Tidning 2016-07-20.
  .
 • BNP är ingen udda fågel. Det finns många exempel på tillväxt och den gemensamma nämnaren är att de alla är tillfälliga händelser. Det är därför knappast möjligt att fatta några kloka beslut med tron att BNP-tillväxten är en del av framtiden. Göteborgs Fria Tidning 2016-06-02 (som pdf).
  .
 • Avdrag och bidrag. I deklarationstider finns det anledning att fundera över varför bidrag är skambelagda, medan många hyllar avdragen. Speciellt reseavdraget har en provocerande konstruktion. Göteborgs Fria Tidning 2016-04-07 (som pdf).
  .
 • Vem ska åka med de snabba tågen? Reflektioner, kryddat med huvudräkning om höghastighetståg. Min slutsats kan inte bli annan än att nedslående för de som fortfarande tror på detta projekt. Landets Fria Tidning 2016-03-30.
  .
 • Är det en sanning att storslagna investeringar är kloka? År 2016 diskuteras många framtidssatsningar, men att hänvisa till att Göta Kanal och stambanorna med facit i hand visade som vara lönsamma är inget bevis för att samma sak gäller idag. Göteborgs Fria Tidning 2016-02-26 (som pdf).
  .
 • För mycket och för lite olja. Med tanke på klimat och miljö har vi för mycket olja att bränna upp, men i ljuset av att det är en ändlig resurs som är grunden för vårt modern samhälle har vi för lite av den. Det som ser ut som en djup motsättning har en och samma lösning. Landets Fria Tidning 2016-02-24.
  .
 • Punktera myten om solenergin. Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Thomas Sterner (professor i miljöekonomi) invaggar oss i falska förhoppningar om solenergin. Jag skrapar på den fernissade ytan. Göteborgs Fria Tidning 2016-01-16 (som pdf).
  .
 • Teknikrealism – Ja tack. Både Åsa Romson och Jan Björklund drivs på var sitt håll av en stark teknikoptimism. Den ena när det gäller solceller och den andre när det gäller kärnkraft, men jag vädjar: snälla politiker, våga träd fram som klarsynta teknikrealister. Det blåögda har vi fått nog av! Landets Fria Tidning 2015-12-23.
  .
 • Det är klokt att vara skeptisk. Klimatskeptikerna har kapat ett ord som talar om eftertanke och försiktighet. Kära miljökämpar ta tillbaka ordet och var skeptiska till de enkla lösningarna på de svåra problemen. Inledare i Göteborg Fria Tidning 2015-11-26 (som pdf).
  .
 • Går det att vara optimist? är titeln på denna betraktelse, där jag landar i att vi har en turbulent framtid framför oss, men det är möjligt att se en annalkande kollaps med tillförsikt (Landets Fria Tidning 2015-10-28).
  .
 • Att sticka huvudet i sanden är ingen strategi. Om den skenande skuldsättningen, att tillväxt alltid är något övergående och om att vända blicken åt ett annat håll än det heta Stockholm. Inledare i Göteborgs Fria Tidning 2015-10-15 (som pdf).
  .
 • Oron hos det riskvilliga kapitalet är titeln på en text om den fallande kinesiska börsen och att finansanalytikerna oroar sig över att Kinas tillväxt ska minska. Gilla läget. Välståndet, exporten och pensionerna måste hanteras också i en krympande ekonomi. Publicerad i Landets Fria Tidning, 2015-09-16
  .
 • Stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, skrev en både missvisande och aningslös debattartikel i GP 2015-08-18 om klimatvinsten med höghållfasta stål. På denna gav jag en replik några dagar senare med titeln Klimatvinsten vi får av lättare stål är försumbar (som pdf).
  .
 • Västtrafiks betalsystem är en mardröm av komplexitet. Om detta skriver jag på GP:s debattsida 2015-07-23 under titeln Det ska vara lätt att betala rätt, Västtrafik. Texten som pdf.
  .
 • Sveriges energitillförsel är en följetong, och i denna krönika i Landets Fria Tidning 2015-06-10 ger jag mitt bidrag till den. Varken det fossila, uranet, vattnet, solen eller vinden löser dilemmat, utan lösningen finns i en annan riktning. Energidilemmat.
  .
 • Elbilar kräver fortfarande massor av energi är titeln på ett kortare inlägg i GP 2015-04-08. Berör både kärnkraft och Teslamörkret. Texten som pdf.
  .
 • Vår moderna civilisation skulle inte fungera utan billig och högvärdig energi. Denna stavas ”OLJA” och ibland talar man om hur mycket muskelarbete som oljan motsvarar. Min reflektion i denna krönika är hur mycket en sådan ”oljeslav” uträttar och vad vi betalar för den prestationen. ”Hur högt klättar en oljeslav?” publicerad i Landets Fria Tidning 2015-04-15.
  .
 • Vad kostar råvarorna?” är frågan jag ställer i denna krönika i Landets Fria Tidning 2015-02-18. Svaret är självklart och ger samtidigt en tankeställare till varför vårt samhälle är beroende av BNP-tillväxt.
  .
 • I GP skrev jag tillsammans med Pär Holmgren, Annika Rydenstam och Sven Svedulf under rubriken ”Erkänn att vi måste minska vår konsumtion”. Publicerad på Köpfridagen 29 november 2014 och troligen därför som GP satte den rubriken. Inget fel på det och den som vi hade föreslagit själva ”Problematisera tillväxten” är bara en annan sida av samma mynt. Texten som pdf.
  .
 • Det finns tre skilda angreppssätt att tackla energi- eller miljöproblem: öka tillgångarna, effektivisera eller minska efterfrågan. Jag slår i denna krönika ett slag för att vi inte får glömma den tredje av dessa. Och jag avslutar med ”… vi måsta hitta helt nya stigar. De kommer inte att gå i den invanda riktningen och de kommer ibland att leta sig bakåt. Bakåt, mindre och förnöjsamhet är för många ”hemska” ord, men ord som vi måste våga ta i vår mun”. Landets Fria Tidning 2014-11-12.
  .
 • Är det verkligen goda nyheter?” är rubriken på denna krönika i Landets Fria Tidning 2014-09-03 där jag ifrågasätter om det som med en ryggmärgsreflex rapporteras som goda nyheter i själv verket är tecken på en ohållbar utveckling. Min viktiga slutkläm ”Låt inte det kortsiktiga vinna”.
  .
 • Inför valet 2014 reflekterar jag i Landets Fria Tidning över politiker som har tillväxt som mantra. Kontrasten är stor till Robert Kennedy som 1968 sa: ”… BNP mäter, kort sagt allt, utom det som gör livet värt att leva”
  .
 • Tillväxtens gränser är titeln på den klassiska boken från 1972. Dennis Meadows upprepar sin analys 42 år senare och problemet (för att utrycka sig mild) är att grunderna är desamma, men slutsatsen är idag än mer alarmerande. I Fria Tidningen 2014-03-02.
  .
 • Tulpansvindeln på 1630-talet är bubblornas bubbla, men frågan är om vi inte är mitt inne i andra bubblor. Mekanismerna är påfallande lika. Om detta skriver jag i min krönika i Fria Tidningen 2014-01-12 med titeln Att blåsa upp bubblor.
  .
 • Triggat av en intervju med f.d. landshövdingen och moderaten Anders Björck skrev jag denna krönika i Landets Fria Tidning inför ”supervalåret 2014”. Björck talade om risken för ett krackelerande samhälle och jag delar hans oro. Min förhoppning var en valdebatt om viktiga frågor.
  .
 • Vår matförsörjning är beroende av fossila bränslen, framförallt olja. Om detta skrev jag i Fria Tidningen 2013-12-13 under rubriken ”Utan olja går vi under”. Mitt inlägg grundar sig i en rapport från Institutet för jordbruks- och miljöteknik där man tar bladet från munnen och talar om svält i Sverige.
  .
 • En julbetraktelse om tiden i (den numera avsomnade) tidningen OMomställning 2013-11-20. Olika mönster och olika perspektiv, viktiga att reflektera över.
  .
 • En krönika i Fria Tidningen om trafikprognoser – Fler bilar. Det finns vissa gemensamma drag i denna krönika och debattartikeln nedan, införd i Svenska Dagbladet, men här kände jag mig friare i mitt tilltal. Läs gärna båda två. Aningslösheten från tjänstemän och politiker är skrämmande!
  .
 • I Svenska Dagbladet 2013-11-19 skrev jag om Trafikverkets prognoser. Trots en tydlig trend med minskande trafik pekar deras pilar envist uppåt. ”Prognoser bör ta hänsyn till risk för brist på olja” är rubriken och mitt centrala budskap är att man blundar för en kommande brist på energi och har grundlösa antaganden om en ökande BNP. Politikerna borde ta ansvar och inte gömma sig bakom tjänstemännens ryggar (som pdf).
  .
 • Pussel utan motiv är min Synpunkt i Fria Tidningen 2013-11-04. Lite reflektioner kring vad vi ser runt omkring oss, till exempel om sms-lån och USA:s budgetunderskott: ”Hur kan det som är oansvarigt i den lilla skalan vara högsta visdom när beloppen är så stora att de inte ryms i ett sms?”
  .
 • Regionens nya strategi bygger på evig tillväxt. En debattartikel i GP 2013-10-11 om Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling. Strategin tar upp viktig frågor om utbildning, infrastruktur mm. men ”glömmer” basen som allt vilar på. Är tillväxt något att sträva efter, är den möjlig, varför skulle ”hållbar tillväxt” vara möjlig och varför blundar man inför vårt energiberoende. Som pdf.
  .
 • Terapeuter, frisörer och olja är titeln på krönikan i Fria Tidningen 2013-09-06. Det är delvis mina fria reflektioner om tjänster kontra prylar, men också med grund i en rapport från IMF. Tål att tänka kring… Och hur kan jag se någon likhet mellan Reinfeldts och Borgs frisyrer:)
  .
 • När jag skrev denna krönika hoppades jag få mothugg. Jag har hört så många tillväxtkritiker tala om tillväxt av kunskap. Ni kan omöjligtvis hålla med om vad jag skriver.
  Titeln Att vrida nacken av en höna är både ett försök att väcka nyfikenhet och en blinkning till Omställningsrörelsen.
  Fria Tidningen 2013-06-08.
  .
 • Lär av naturen är titeln på min krönika. Jag drar en parallell mellan Framtidskommissionen rapport, S-kongressen och vårdagjämningen. Både det röda och det blå laget talar aningslöst om ”hållbar tillväxt”. Denna är lika verklighetsförankrad som en barnslig tro på ständig vårdagjämning. Publicerad i Fria Tidningen 2013-04-10.
  .
 • Fem hållbara sanningar är min Synpunkt i Fria Tidningen 2012-12-12. Inspirerad av Richard Heinberg ger jag fem axiom för en hållbar utveckling. Fem sanningar som man, hur gärna man än skulle vilja, inte kan komma runt.
  .
 • Att läsa mellan raderna handlar om denna viktig förmåga. Här applicerad på en text om gruvbrytning. En verksamhet som haussas just nu, men som är så långt från hållbar som man kan tänka sig. Fria Tidningen 2012-10-24.
  .
 • Sorg och förnekande är den ödesmättande titeln på denna krönika i Fria Tidningen 2012-08-10.
  Min slutkläm: ”Ett förlopp som likt årstidernas växlingar går än upp och än ned är inte udda.  Det som är riktigt udda, och faktiskt direkt naivt, är tron på en bred  enkelriktad väg med ständig tillväxt och ändlösa förbättringar.”
  .
 • Om mina erfarenheter att som föreläsare möta en publik, där fördomarna får komma på skam. Tillväxt hos Rotary och Länsstyrelsen i Fria Tidningen 2012-05-31.
  .
 • Sanningen om elbilen blev titeln på denna krönika i Fria Tidningen 2012-03-14. Även om jag inte sitter inne med sanningen vill jag ifrågasätta och lufta en alternativ konspirationsteori.
  .
 • Ramberättelsen i Den plågsamma energistafetten, 2012-01-13, är en stafettväxling. Varför håller Adam Oljelund och hans lag på att förlora? Lyfter fram en viktig aspekt av energiproblemet.
  .
 • Enda vägen framåt är minskad konsumtion i Fria Tidningen 2011-12-22 är en betraktelse över vår julhandel.
  .
 • Köpfri dag för miljöns skull,  en debattartikel i GP på köpfridagen, 2011-11-26, tillsammans med Lise Nordin, MP-riksdagsman. Som pdf.
  .
 • Lita på dig själv i Fria Tidningen 2011-11-26 om förödande siffror på CO2-utsläpp och att inte lita på auktoriteter.
  .
 • Euron är passé i Fria Tidningen 2011-09-22 handlar i själva verket mer om att ändra synsätt och se en ny sanning än om den europeiska valutan.
  .
 • Från svart till grönt är titeln på krönikan i Fria Tidningen 2011-06-17. Färgerna syftar förstås på tillväxt.
  .
 • Krönikan i Fria Tidningen 2011-04-27 har rubriken Pedagogik med duplo, men det viktiga är vem som bör ha bevisbördan.
  .
 • En debattartikel i Dagens Industri 2011-03-14 med titeln Hur överlever vi utan olja?, undertecknad av Stefan Edman, Annika Åhnberg, Anders Wijkman, Carl Schlyter, Birger Schlaug och Stellan Tengroth.
  .
 • Denna Synpunktare i Fria Tidningen 2011-01-07 handlar om den kollektiva synvillan. Vi uppfattar inte att BNP-kurvan hela tiden bär iväg uppåt.
  .
 • På Synpunkten i Fria Tidningen 2010-12-01 skriver jag under titeln  En politiskt inkorrekt tanke om att vi borde ersätta begreppet tillväxt med något annat.
  .
 • Fria Tidningen 2010-09-15 (precis för valet, men på nätet 2010-10-05):  De tiger om det viktiga. Jag gisslar Reinfeldt och Sahlin för att de pratar Rut och Rot, men blundar för de viktiga frågorna:
  Att i kölvattnet av peak-oil inse den påtvingade övergången till ett lågenergisamhälle och den uppenbara risken för en ekonomisk kollaps.
  – Artikeln fick en replik Politiker, olja, fusionsteknik. (pdf)
  – I min slutreplik Vi måste leverera idag trycker jag på att vi inte kan förlita oss på teknik som inte finns i sinnevärlden. Den måste vara robust och tilgänglig redan idag.
  .
 • Borås Tidning 2010-06-03: Tillväxten är historia.
  Med utgångspunkt i år 2020 ser jag tillbaka på det gångna decenniet.
  En, som jag tycker, mycket positiv spaning. Här som pdf.
  .
 • Bohusläningen 2010-06-03: Tillväxt är inte längre lösningen.
  Socialdemokraterna har valt att sätta slogan ”Tillväxt sedan 1889” under sin röda ros.
  Är det inte aningslöst att drömma sig tillbaka till förrförra seklet.
  År 2010 är tillväxten inte lösningen, utan en del av problemet.
  .
 • Grön eller svart tillväxt? En icke publicerad text som med konkreta siffor försöker slå hål på  myten om grön tillväxt. Maj 2010
  .
 • Ingenjören 2009-12-09: Ett tveeggat svärd.
  Enkla sifferlekar visar att både olja, kol och naturgas kommer att vara en kort episod under den mänskliga civilisationen.
  Oljetillgångarna och den analkande ”Peak-oil” debatteras allt oftare. Här sträcker jag ut perspektivet till ”Peak-fossil” och det visar sig att inte heller denna ligger särskilt långt bort (som pdf).