Varför Västlänken? – debattartiklar

Några debattartiklar med anknytning till Västlänken:

  • Västlänken riskerar skapa tågkaos är titeln på en debattartikel i GT 2016-11-28. Tunnlars kapacitet avgörs sällan i underjorden utan i anslutningarna så avslöjande upplysta av solens strålar. Västlänkens södra anslutning kommer att bli komplex, men vad som är värre är att Olskroken i norr och Almedal i söder kommer att bli beroende av varandra. Västlänken skapar en ny störningskänslig verklighet.
    .
  • Nej till Västlänken är titeln på inledaren i Göteborgs Fria Tidning 2016-11-11. Jag kan förvisso se fördelar med tunneln under staden, men ifrågasätter den ändå från två olika utgångspunkter: Är det i en krympande ekonomi klokt med storskalig, underhållskrävande infrastruktur. Mer konkret ser jag starka invändningar då det är tveksamt om Västlänken kommer att gynna tågtrafiken.
    .

Och här finns samtliga mina publicerade artiklar och krönikor. Några med anknytning till järnväg, infrastruktur och investeringar, men de flesta med ett annat fokus.