Bilder, ”Tillväxt till döds”

Här finns bilder på omslaget, författaren och illustrationer ur boken
omslaget
författaren samt några bilder på schackbräde med vetekorn
diagram hämtade från boken

Allt är fritt att ladda ner och använda.