Mig och mina tankar

Stellan Tengroth:

  • Civilingenjör och analytiker, men reflekterar också över viktiga frågor.
  • Har jobbat både privat (Volvo, SKF) och statligt (Vägverket, Trafikverket).
  • Känner en oro över att vi är på väg i en ohållbar rikting.
  • Lika lite som de flesta andra har jag några färdiga lösningar, men jag vill ändå ställa de ”rätta” frågorna.
  • Har hösten 2014 lämnat min trygga anställning i statens tjänst för att ägna mig åt det som är viktigt på riktigt.
  • Lägger numera mycket av min tid på att skriva och föreläsa om tillväxtens dilemman.
  • Ett göteborgskt stickspår är analyserna av Västlänken i boken Varför Västlänken?

Har satt mina tankar på pränt i boken Tillväxt till döds.
Ambitionen i den är att uttrycka ”svåra” samband på ett enkelt, men ändå seriöst sätt.
Och en bok skall inte kosta flera hundra. Min bok har aldrig varit annat än pocket och jag lever efter måttot att en bok skall vara billigare än dagens lunch.

Jag har tagit initiativ till, och varit redaktör för antologin Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet.

I föreläsningens form vill jag visa tillväxtens mönster, dess gränser och väcka reflektioner kring vart vi är på väg.
Vad går att påverka och när skall man ”gilla läget”.
Jag har ingen ambition att överbevisa, men lägger fram en räcka indicier.
Min förhoppning är att väcka både nyfikenhet och djärvhet: att vilja veta mer och att inte sticka huvudet i sanden.

På bloggen skriver jag om sådant som har bäring på den omöjliga tillväxten.
Däremot är det ingen dagbok, eller några rapporter från min privata sfär…

——

Som ingenjör har jag lärt mig att lösa ekvationer.

Vissa har enkla lösningar, andra har en eller flera lösningar som man efter mycket möda kan finna.

Men det finns också ekvationer som inte har någon lösning…

Går det att lösa ekvationen med ständig ekonomisk tillväxt på en planet med begränsade resurser?