Föredrag – Diskussion – Samtal

 

Utöver att skriva och ge ut böckerna ”Tillväxt till döds” och ”Att svära i kyrkan” delar jag med mig av mina tankar i verkliga möten.

Ambitionen är att lyfta fram mönster som vi kanske inte ser i vårt dagliga liv:

  • Hur set en tillväxtkurva ut?
  • Hur snabbt växer BNP? I Kina och i Sverige.
  • Vilka är alternativen till oljan? Är de realistiska?
  • Grön eller svart tillväxt?

Även om problemen är komplexa är det min övertgelse är att alla kan vara med och diskutera, grunderna är många gånger befriande enkla! Med DUPLO-klossar visar jag handgripligt kraften hos tillväxt av såväl BNP som befolkning.

Jag ger inte anspråk på att ge den enda riktiga bilden och jag ger inte svar på de svåra dilemman vi står inför.

Det viktiga är att lyfta på locket och våga ställa de obekväma och svåra frågorna, först därefter kan de möjliga svaren ta form.

Även om vi går en, både okänd och skrämmande, framtid till mötes är det min övertygelse att den som vågar öppna ögonen och se problemen också har en större chans att komma helskinnad igenom.

Lösningarna är inte tekniska, utan det handlar om en mental förändring och en kollektiv sorgeprocess när vi inser att vägen med obruten tillväxt är stängd. Vi måste ut på en krokig och okänd stig, där det krävs en ny gemensam berättelse. En berättelse där förnöjsamhet får ersätta bilden av det ständiga framstegen.
– – – –
Informationsblad om böckerna och mina föredrag.

Här kan du komma i kontakt med mig.