Föredrag – Den perfekta stormen

Mina föredrag tar avstamp i mina tidigare böcker och nu skriver jag på en till.
I arbetet med den har jag grävt fram ytterligare data och bilden är nu ännu tydligare:

  • Vi måste hålla oss inom de ekologiska ramarna. Den globala uppvärmningen är en stor risk, men den är inte det enda hotet. Och tiden är knapp.
    .
  • Tillgång till billig och potent energi är vår civilisations grundpelare, och denna är till 85 procent fossil. Vi sitter fast i ett järngrepp, där det förnybara inte är en stabil räddningsplanka. Tyvärr.
    .
  • Idag tycks oron för ”peak oil” vara som bortblåst men det är ett bedrägligt lugn. Oljan är en ändlig resurs och vi kommer snart, den hårda vägen, att bli varse det.
    .
  • Grön tillväxt är en lockande idé, men det finns inget stöd för att det är en möjlig utväg. Tvärtom är det övertydligt hur nära sammanflätade trion ekonomi, energi och ekologi är.

Vi är på väg in i en perfekt storm med de dubbla hoten från klimatkris och resursbrist, parat med en ny och okänd era där världsekonomin inte förmår växa.

Det är inte givet att vi kan rida ut den, men steg ett är att ta till sig att stormvarningen är utfärdad. Ett nästa steg är att inse att det som, i många avseenden, var en framgångssaga under 1900-talet med tillväxt och smart teknik inte kommer att vara receptet för detta århundrade. Nu är det andra ingredienser som krävs.

Att titta i backspegeln är en oslagbar metod för att få ett grepp om framtiden, jag grundar därför mina analyser på officiell statistik över bland annat ekonomi, befolkning och energi.

Mina diagram saknar ofta skalstreck och exakta värden lyser med sin frånvaro. En tydlig avsikt då det skenbart exakta riskerar att stjäla uppmärksamhet och skymma de väsentliga stora dragen.

Informationsblad om böckerna och mina föredrag.

För bokning kan du komma i kontakt med mig här.