Provläs ”Varför Västlänken?”

Här går det att läsa ett kort utdrag ur boken ”Varför Västlänken?”, inklusive innehållsförteckningen som ger en bild av helheten.

Utöver detta finns ytterligare några väsentliga kapitel att läsa:

  • Blir det något kvällskaffe? om skillnaden på energi och effekt och varför det inte räcker att ha en energibalans som går ihop.
    .
  • Sol och vind hör framtiden till. Ja, det är sant, men att tro på en okomplicerad övergång från det fossila är att lura sig själv. Bland annat om de tre tidsskalorna för energilagring. Lösningen heter: ”demand must decline”.
    .
  • En kort Västlänk. I detta avsnitt ger jag konstruktiva förslag för ett bättre flyt på järnvägsspåren kring Göteborg. Bland annat i form av, vad jag kallar, ”den korta Västlänken”.

 

Boken har väsentligen två olika teman, dels en global och nationell utblick med frågor om tillväxtens dilemma, energitillgångar samt framtiden för sol, vind och massbilism. Här ryms även observationer av Trafikverkets (o)förmåga att göra prognoser och reflektioner kring andra sätt att tackla en svårförutsägbar framtid.

I den andra delen av boken har perspektivet krympt till det göteborska och frågan om Västlänken, där den centrala frågeställningen är huruvida fler kan ta tåget till och från Göteborg den dag Västlänken är öppnad för trafik.

Här finns punktformiga resuméer över bokens två teman:
Del 1 – det globala perspektivet
Del 2 – Västlänken