Filmklipp

Ett 30-minutersföredrag hos Göteborg City Rotaryklubb i mars 2021 med titeln: ”Rid ut den perfekta stormen”.

Powerpointbilderna finns här.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ekofika hos Naturskyddsföreningen i Göteborg, november 2015.
45 minuter långt.

Powerpointbilderna finns här.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miljömålskonferens hos Länsstyrelsen i Skåne, oktober 2012:

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hösten 2011 var jag med på Konvent Framtid 2011, arrangerat av Marknadsföreningen i Göteborg.
.
mitt bidrag på ungefär 20 minuter:

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
..och en nedklippt version på ungefär halva tiden:

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.
Nedan tre delar med några grundstenar i tillväxtens dilemma.
Del 1 – Exponentiell tillväxt:

.
Del 2 – Peak-oil:

.
Del 3 – Tillväxtens dilemma: