Hela boken som pdf

Här finns, kapitel för kapitel, hela innehållet i antologin Att svära i kyrkan.
Alternativt kan texterna läsas på Steg3:s blogg.

Allt är fritt att sprida och skriva ut efter eget behag.