Diverse rapporter

lite blandade rapporter:

Resiliens Skåne. En föredömligt kort och koncis rapport om den viktiga frågan om resiliens. Ett fristående initiativ från Christer Nylander.

Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Genuine Progress Indicator (GPI) som är ett mått på det ekonomiska välståndet och utöver konsumtions storlek även tar hänsyn till värde av hemarbete, kostnaden för miljöbelastning och kriminalitet mm indikerar att vårt välstånd i själva verket toppade 1978. Sedan dess har det gått utför, trots att BNP klättrat uppåt.

–  IMF Working Paper: Oil and the World Economy: some Possible Futures
Michael Kumhof och Dirk Muir om möjliga konsekvenser av peak-oil.
Även om den delvis är teoretisk och svårtillgänglig finns avsnitt som är mycket bra.
Av speciellt intresse då IMF normalt är en konservativ kraft som inte säger obehagliga sanningar.

Peak oil – Slutet för den billiga oljan – vad innebär det för de gröna näringarna?
Macklean (del av LRF) är befriande tydliga om att slutet på den billiga oljan får konsekvenser för jord- och skogsbruk.

– Environment and Development Challenges: The Imperative to Act
Ett papper skrivet av mottagarna av the Blue Planet Prize (bl.a. Brundtland och Stern) om de globala utmaningarna. Inför 20-årsjubileet av Riokonferensen.

Har tillväxten nått vägs ände?
Ocsar Kjellberg har på uppdrag av Jämtlands och Västernorrlands läns Enrgikontor skrivit denna läsvärda rapport.
Speciellt intressant att regionala och kommunala organ står som initiativtagare.

Bortom tillväxtens dilemman
Ingemar Tigerberg skriver koncist om problem med bäring på den ständiga tillväxten

Nuclear Energy and the Fossil Fuels.
Hubbert (som gett namn åt den klockformade peak-oil-kurvan)
förutser i denna artikel från 1956 att USA:s oljeutvinning kommer att toppa kring år 1970,
vilket var precis vad som inträffade.  Läsvärd – inte bara som historiskt dokument.

Hubbert on the Nature of Growth
En hearing 1974 inför Representanthuset i USA.
Även om Hubbert är geolog med en stor del av sin yrkesverksamma tid inom oljeindustrin
greppar han många aspekter på tillväxtens problem.

– Hubbert: Exponential Growth as a Transient Phenomenon in Human History
En artikel från 1976.

Tradable Energy Quotas.
Om energiransonering som ett medel att hantera peak-oil.
Utgiven av en parlamentarisk kommitté i Storbrittanien.

Romklubben om klimathotet och ekonomisk tillväxt.
To master the threats of climate change we have to redefine and reorient economic growth.
En fyrsidig rapport som på ett tydligt sätt binder samman de viktiga hoten och problemen.

Prosperity without Growth.
Rapport från Sustainable Development Comission i Storbrittannien.

Potential consequences of low or no economic growth in Canada and Sweden.
En kandidatuppsats av Mikael Malmaeus
bl.a. om hoten mot tillväxten från det finansiella systemet.

Vi kan inte förhandla med naturen av Johan Rockström och Anders Wijkman.
Utgiven inför Klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009.

FN:s Klimatpanel 2007, Syntesrapport – IPCC:s rapport på svenska

Frequently asked questions – med svar från IPCC om klimatförändringar

– En rapport om flygresandet och dess bidrag till CO2-utsläppen