Tummen upp Expressen

2011-05-17

Läste idag en fantastiskt klarsynt ledare i Expressen.

I efterdyningar av en debattartikel i DN häromdagen av Andreas Carlgren (C), Gunilla Carlsson (M), Johan Rockström (Stockholm Environment Institute) och Staffan Normark (Kungliga Vetenskapsakademin) inför ett symposium på Kungliga Vetenskapsakademin nu i veckan kan man i Expressens ledare bland annat läsa:

”Kort sagt, det vi kallar tillväxt i dag är inte hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt.”

”Finns det då ett enkelt sätt att komma ifrån de planetförödande konsekvenserna av konventionell tillväxt? Dessvärre inte.”

Det är inte varje vecka jag kan hylla både Carlgren och Expressen, men äran den den som äras bör.

I anslutning till artikeln i DN står att FN:s högnivåpanel ska utforma en ny vision för hållbar tillväxt och utveckling.
Jag hoppas att DN har missuppfattat detta. Hållbarhet och tillväxt kan knappast höra ihop i samma mening.

Previous post:

Next post: