Ingen gratislunch

08 maj 2011

I dagens GP skriver bland andra Christin Azar, Per Kågeson och Thomas Sterner om biodrivmedel. De lyfter fram att biodiesel och etanol från spannmål bara i bästa fall ger en liten vinst i form av minskade CO2-utsläpp. I många fall är det för klimatet bättre att köra på bensin.
Inte minst de indirekta utsläppen orsakade av att man avverkar skog för att skapa åkermark gör att den, i vissa kretsar, så hyllade etanolen är direkt kontraproduktiv.
Den kanske mest brännande frågan berör de inte ens: etanolen konkurrerar med odling av det som vi behöver för att inte gå hungriga. För att i USA ersätta 15 % av fordonsbränslet med majsetanol krävs ALL majsodling i hela USA. Och den odlas inte för nöjes skull, utan för att utgöra föda.

Det finns inga gratisluncher. Den som tror på enkla lösningar på energi- och klimatfrågorna bedrar sig själv.

Det är bara att instämma i att det är dags att slopa stödet till biobränslen som varken ekonomiskt eller energimässigt är något annat än Ebberöds bank.

I sin slutkläm talar de för att stödja andra former av biodrivmedel, energieffektivitet och eldrivna bilar. Detta är väl ok, men realistiskt kan inget av detta bli något som både räddar klimatet och vårt nuvarande sätt att använda bilen.

Det som istället förtjänar stöd är allt som kan leda till mindre transporter och mindre bilkörning.
Inte politiskt korrekt, och långt ifrån någon gratislunch.

Anders maj 8, 2011 kl. 16:00

Vi måste även ha biobränslen. Även om vi dubblar tåg och buss och flyttar ALLA resor kortare än milen till cykel, så står bilen för 60-65 % av reskilometrarna. Det kapar vi inte bort i en handvändning. Och även bussar måste gå på något bränsle.

Om vi inte börja bygga ett hållbart biobränslesystem idag, medan vi fortfarande har lite tid, drabbas vi av riv och slit när stora peak-oil-paniken drabbar oss. DÅ ryker regnskogen…

Sen finns det faktiskt mark nog för såväl mat, fibrer och en rejäl skvätt biobränsle – varken FAO, IFPRI eller IEA eller ens WWF anser att det konkurrerar.

Stellan Tengroth maj 8, 2011 kl. 17:28

Nej, vi kapar inte bort bilresandet i en handvändning, men det finns faktiskt inget som tyder på att vi har något val.
Biobränsle som inte försvarar sin plats varken ekonomiskt eller energimässigt är inte värt att ge subventioner.
I begränsad skala är det inget problem, men som massiva insatser går det inte att blunda för att det finns en konflikt mellan att odla mat och bränsle.

Anders maj 8, 2011 kl. 18:25

Sant – men den sk begränsade skalan är ganska stor – WWF visar på 40 % biobränsle globalt, IAE visar på 27 % och tom IFPRI har backat och ser numera endast begränsad konkurrens. Mark finns – även de mest pessimistiska bedömningarna (Doornbusch & Steenblik) visar på 440 Mha tillgängliga för biobränsle. Andra bedömare är betydligt mer optimistiska. Det handlar snarare om fördelning (liksom idag). Men det blir inte bättre för att vi fasar ut biobränslena – det leder bara till den stora energipaniken när oljan börjar bli riktigt dyr. Då blir det syntetisk diesel från kol och regnskogssoja för hela slanten.

Vi måste därför BÅDE börja spara på allvar OCH börja bygga en hållbar biobränslekedja. Ett steg i denna kedja är optimerade bilar. Det får vi inte om samhällets stöd för biobränslen svajar med tillfälliga opinioner, eller om man som svenska regeringen endast ger stöd 2 år i taget. Det spelar då ingen roll hur generösa stöden är – är de kortsiktiga så blir det stödoptimerade stora förmånsbilar istället för bränsleoptimerade energieffektiva biobränslebilar. Så behåll konkurrenskraften för etanol gentemot olja och jobba samtidigt på att göra biobränslekedjan helt hållbar.

Stellan Tengroth maj 8, 2011 kl. 19:47

Problemet är att biobränsle från spannmål har en så usel nettoenergi. Om man behöver stoppa in nästan lika mycket som man får ut är det snarast en energibärare och inte en energikälla.
I övrigt delar jag din oro att man som en följd av peak-oil kan se många dåliga energilösningar, som kol och skövling av regnskog.
Desto viktigare att verkligen fokusera på hur vi kan ta oss in i ett lågenergisamhälle.
Vi lär hamna där vare sig vi vill det eller ej. Bättre att vara förberedd än överrumplad.

Farfar maj 9, 2011 kl. 6:46

Hej på er!

Jag är själv inte mycket till odlare men jag vet en sak, inget växer utan gödsel. Förr hade vi stallgödsel på bekvämt avstånd eftersom det bodde så mycket folk på landet och de flesta hade djur. Trots detta kunde man inte odla samma gröda år efter år på samma åker. Då fick man införa växelbruk vilket innebar att även träda ingick i växtcykeln.

Man måste föra tillbaka lika mycket till jorden som man tar bort. Om inte, så växer ingenting efter ett tag. Idag använder vi konstgödsel som är bekvämt, men den kräver stora mängder fossil energi att både framställa och transportera. Men i konstgödsel ingår den nu snart peakande fosforn så med vad ska vi gödsla våra åkrar då.

DagL maj 9, 2011 kl. 12:34

Vi måste ha traktorer, lastbilar och annat rörligt i framtiden också. Det är rätt att spara och det är rätt att i hög grad göra det med incitament snarare än påbud, men vi bör måste minska beroendet av fossila bränslen för transporter. Biobränsle skall på något sätt premieras jämfört med fossilt, marknadskrafterna har inte varit tillräckligt starka för att driva fram övergången. Premien skall vara mindre ju större fossildelen är. Precis hur biobränslet görs skall man undvika politiska beslut om utan låta tekniken söka sig fram fritt. Man skall undvika moraliska värderingar i stil med ”annars hade man ju kunnat göra mat istället”. Maten är mest foder som vi konsumerar som animaliska produkter med dålig verkningsgrad, minska där så frigörs utrymme för att odla bränsle. Jag tror att skogen potentiellt är en större biobränslekälla än åkrar i en knapp värld, så man skall inte oroa sig för mycket för att biobränsle driver till avskogning.

BL maj 13, 2011 kl. 22:01

Den ohämmade svenska satsningen på etanol har gjort att bränslekonsumtionen, bränsletransporterna och bilåkandet ökat (E85 bilar körs mest av alla)
Och tillverkningen av svensk etanol från vete och majs (majsetanolen tillverkas av kommunala SEKAB i en fabrik i Polen !) går med enorma förluster:
http://www.lantbruk.com/agroetanol-gor-ny-storforlust/2010-09-13

Hoppas att Chalmersforskarnas rapport äntligen får igång en debatt om vad vi egentligen håller på med i Sverige.

Previous post:

Next post: