Vi har inte bara klimathotet

18 januari 2010

Yale Environment 360 är en nättidning om miljöfrågor i dess vidaste bemärkelse.

Vid en hastig titt hittar jag flera riktigt intressanta , tankeväckande och, för vissa antagligen, provocerande artiklar.

Provocative New Study Warns of Crossing Planetary Boundaries och
A Timely Reminder of the Real Limits to Growth handlar båda om en forskningsartikel framtagen under medverkan av bl.a. Johan Rockström, Stockholm Environment Institute som försöker sätter säkra gränser inom nio olika områden:
– Klimatförändring
– Ozonlagret
– Biologisk mångfald
– Färskvatten
– Kväve & fosforutsläpp
– Markanvändning
– Partikelutsläpp
– Kemiska föroreningar
– Försurning av haven

Slutsatsen är att vi inom tre områden troligen redan har passerat de säkra gränserna för vad planeten tål (klimat, kväve och biologisk mångfald) 
Risken är att vi når ”tipping points” inta bara inom klimatet utan också inom en eller flera av de andra områdena.
Även om klimatet är viktigt gäller det att inte glömma: Vi har ett antal andra, minst lika allvarliga problem.

The Other Inconvenient Truth: The Crisis in Global Land Use lyfter på frågan om att vårt brukande av jorden är allt annat än varsamt.
Här döljer sig ett antal motsättningar som är svåra (omöjliga?) att överbrygga.

– Inom loppet av 30-40 år ser vi ut att behöva dubbla eller tredubbla jordbruksproduktionen.
– Jordbruket är en av de största bovarna när det gäller att släppa ut växthusgaser.
  Alla världes bilar och flygplan ligger lång efter.
– 70 % av allt färskvatten går åt till konstbevattning
– Jordbruket är höggradigt beroende av fossila bränslen både för maskiner och konstgödsel.
   Se även detta inlägg.

Previous post:

Next post: