Tankar om 00-talet

17 januari 2010

”Sista sucken för den fossildrivna världsekonomin” är titleln på en debattartikel på SVT:s debattsida av Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds Universitet.

Tänkvärda rader om att kriget mot terrorismen,  de ökande koldixidutsläppen och strävan efter ständig tillväxt är olika sidor av samma mynt.
Är nyckeln att öka nationalekonomernas kunskaper och vidga deras vyer?

Artikeln är kort. Det tar inte många minuter att läsa den. Gör det!

Tipstack till CAMINO, där jag hittade länken.

Previous post:

Next post: