Den kort-korta versionen: Tillväxten är omöjlig

I naturen finns många exempel på tillväxt, men de hejdas alltid på ett eller annat sätt.

Varför skulle BNP vara en udda fågel som bryter detta mönster och fortsätter uppåt i det oändliga?

Den exponentiell tillväxten (ränta på ränta) blir med åren väldigt kraftfull.
Kinas 10-procent per år ger efter en mansålder en tusenfalt större BNP .

Tydliga faktorer som riskerar att snart sätta gränser för den ekonomiska tillväxten:
– Oljan tryter
– Vår livsstil kräver just nu 1,5 jordklot (WWF:s redovisning 2014)
– … det finns mycket annat som också sätter gränser …

Även om både välfärd och stabilitet är hotade utan en växande BNP, så är det dumt att blunda för att tillväxten i längden faktiskt är omöjlig.

Istället för att fråga ”hur skall vi få hjulen att snurra fortare”,
ställ frågor som ”hur kan vi minska krigsrisken i en krympande ekonomi”

…och här finns en längre version

Vidare tankar om en möjlig kollaps som vi helst inte vill tänka på.

En spaning tio år framåt i tiden. Året är 2020