Brasiliens olja

03 december 2009

Utanför Brasiliens kust finns stora oljefyndigheter som väntar på att exploateras. I Svenska Dagbladet kan man läsa om det politiska spelet kring detta och att de efter norsk modell tänker bygga upp en oljefond. För Brasilien kan det bli en ekonomisk injektion, men som en kommentar till artikeln så klokt påpekar är mängderna i ett globalt perspektiv inte så imponerande. De motsvarar världens oljekonsumtion under 1,5-3 år.

Till det kan jag lägga kommentaren att med tanke på att man globalt i grova slängar förbrukar lika mycket olja, kol och naturgas betyder det att den Brasilianska oljan i bästa fall skulle svara mot ett års konsumtion av fossila bränslen:-(

Previous post:

Next post: