Bisatserna…

2009-12-04

…innehåller ofta det viktigaste.

I en artikel i Svenska Dagbladet 3 december (jag hittar den bara i papperstidningen) talas om krisen i USA med fokus på den höga arbetslösheten.
Här är två citat med min fetstilsmarkering:

1.  ”I dessa tider är tanken på finansiering via en ny
      skatt på transaktionerna på Wall Street fullt rimlig”

Låter som en Tobinskatt. Detta skulle väl vara alldeles otänkbart att bara andas om för något år sedan..

2. ”I den ekonomisk politiska debatten förs det fram teorier om att jobbtillväxten
       avstannat och att BNP-måttet måste ifrågasättas”.

Det vore väl alldeles fantastiskt om man i lite vidare kretsar vågade göra detta!

Previous post:

Next post: