Press

För att få ett recensionsexemplar, kontakta mig här.

Här finns bilder på omslaget, författaren och illustrationer ur boken.