En brokig samling länkar

och ett försök att gruppera dem:
Ifrågasatt tillväxt
Hållbar framtid
Livsstil
Klimat
Ekologi
Fossila bränslen & Peak Oil
Statistik
Blandat
– Bloggar finns i spalten till höger

Ifrågasatt tillväxt
– 
Steg 3 är ett nätverk för ifrågasatt tillväxt
CASSE – Center för studier av en ekonomi utan tillväxt
Research & Degrowth försöker hitta en framtid utan ekonomisk tillväxt
Romklubben driver frågor om tillväxtens gränser
Sustainable Development Commission (UK) har gett ut ”Prosperity without Growth”
– I Frankrike har Sarkozy initierat en kommission som ifrågasätter BNP-måttet
Hubbert on the Nature of Growth 1974. Mycket framsynt
The Automatic Earth. Här skriver Nicole Foss under pseudonymen Stoneleigh.
Intervjuer med henne och en video
Post Growth Institute is an international group exploring and inspiring paths to global prosperity that don’t rely on economic growth.

 

Hållbar framtid
Plan B 4.0 Uppdrag: Rädda Civilisationen är hemsidan för en mycket läsvärd bok
World Resources Institute är en miljötankesmedja från USA
Stockholm Environment Institute driver frågor om planetens gränser
Tällberg Foundation. En svensk tankesmedja som ställer obekväma frågor
Yale Environment 360. En guldgruva om miljö, klimat och gränser för tillvaron
Omställning, Sverige är nog den mest lovande rörelsen just nu
Film som ger en introduktion till omställningsrörelsen
MJV, Miljöförbundet Jordens Vänner
DevNet. Forskningsnätverk inom Hållbar utveckling i Uppsala
the new economics foundation (nef) Brittisk tankesmedja om verkligt välstånd
LUCSUS Lund University Centre for Sustainability Studies
– Great Transiton Initative
– Framtidsrealisterna, ett (f.n. vilande) nätverk

 

Livsstil
Tidsverkstaden om att använda tiden väl. Inte bara till att arbeta…
Frivillig Enkelhet är Camilla Tollstoys och Jörgen Larssons blogg om detta.
Timeshifters. Ett nätverk om att använda tiden på ett annat sätt
Friganer utnyttjar det som många av oss slänger
CAMINO, tidning för en hållbar livsstil
EcoNews är en webtidning om miljö och klimat
agate2 kallar sig ett livsstilsmagasin på webben
Framtiden i Våra Händer om rättvis fördelning och solidarisk livsstil
JAK, den kooperativa medlemsbanken utan ränta

Klimat
– Klimatmagasinet Effekt tar upp de väsentliga frågorna
Uppsalainitiativet är en seriös blogg om klimatfrågan
350.org om att begränsa CO2-nivån under 350 ppm
Pär Holmgrens hemsida

Ekologi
Världsnaturfonden (WWF) och det ekologiska fotavtrycket
Global Footprint Network, med bland annat Earth Overshoot Day
ecoprofile en nättidning om grön omställning
Water Footprint Network om vår vattenförbrukning

Fossila bränslen & Peak Oil
ASPO International Association for the study of Peak Oil & Gas
ASPO Sverige är en ideell föring som studera frågor kring Peak-Oil
Globala Energisystem vid Uppsala Universitet forskar bland annat kring fossila bränslen
– The Oil Drum om vår (o)fossila framtid. Inte längre aktiv, men ett digert arkiv.
Planet for life talar om olje-och energikris främst ur ett amerikanskt perspektiv
energikris.nu ger en överblick över peak-oil och den hotande energikrisen
PostPeakLiving ger argument för peak-oil och råd hur vi skall överleva detta
The Hubbert Tribute. Tidiga förutsägelser som stämde bra

Statistik
IMF:s ekonomiska statistik (bl.a. BNP) för alla länder
FN:s statistik (UNdata) över bl.a. BNP per capita
BP:s energistatistik (inte bara fossila)
Carbon Counter – En stor mängd länkar till energistatistik
Earthtrends har mängder med fakta om miljö, klimat och annat viktigt
Gapminder, Hans Roslings rörliga diagram visar trender och skillnader mellan stater
Mazama Science. Lätt tillgängliga data över bland annat fossila bränslen
CDIAC. Carbon Dioxide Information Analysis Center – Data över växthusgasutsläpp
Världsläktaren. Ett innovativt sätt att diskutera och visa väsentligheter

 

Blandat
Ickevåldsmedjan verkar för fred och ickevåld
Christer Sanne, numera fri forskare med engagemang för degrowth.
Fusket på ekohyllan, bok av Carina Lagerstedt-Nilsson