Att hoppas är inte konstruktivt

23 november 2020

Det sista som överger människan är hoppet brukar det heta, och det må i någon mening vara upp till var och en att nära ett hopp, men när det baseras på lösan grund och en tro på att tekniken på något magiskt sätt ska komma oss till räddning är det snarast destruktivt. Om detta skriver Jonathan Jeppsson i en essä i Sveriges Natur.

När hoppet ersätter ett nyktert betraktande av omvärlden – då är vi illa ute.

Previous post:

Next post: