Upp, upp som en sol och upp igen

19 februari 2021

Jag har i några sammanhang hört och läst vad Rebecka Carlsson säger.

Hon talar om exponentiella teknologier och om hur den tekniska utvecklingen kommer att gå i superfart under lång tid framöver. De kommande 100 åren kommer enligt henne att svara mot vad som skett under 20 000 år, och med ”life extension” kommer vi dessutom att kunna uppleva det.

Hon refererar flitigt till Moore´s lag som 1965 var en förutsägelse om att datorer skull krympa och prestanda förbättras i en rasande takt. Fördubblingar efter 18-24 månader. Än så länge har detta visat sig förbluffande pricksäkert.

Däremot gör hon ett fundamentalt fel när hon använder Moore´s 50-åriga utsaga som en sanning om framtiden. Där använder hon fel tempus. Den beskriver dåtid, inte framtid. Takten kan i och för sig hålla i sig ytterligare några år, men den är ingen förutsägelse om framtiden.

Hon talar om exponentiella förändringar som icke intuitiva, men ser vi oss omkring finns det mängder av dem. Ett fosters tillväxt är exponentiell, bakterier växer exponentiellt och covid-19 har samma beteende. Och när det gäller tempot ligger Moore i lä. Han talade om 20 månader för it-tekniken, men bakterierna gör samma sak på 20 minuter och fostret ligger någonstans där emellan. Vi har en nedärvd erfarenhet som talar om för oss att det exponentiella finns runt omkring oss, men att det aldrig fortsätter för evigt. Som tur är stannar tonåringen i växten. Bakteriekulturen översvämmar inte labbet och Moore´s lag är ingen lag.

Och den som ägnar det en stunds eftertanke inser att det knappast är hållbart med en BNP som skulle fortsätta växa med 2–3 procent om året. Med ett ekologiskt fotavtryck som vida överstiger det långsiktigt hållbara vore en fördubblad produktion inom mindre än ett halvt sekel katastrofal.

De flesta av oss bör lita mycket mer på den egna intuitionen än på rosenröda berättelser likt Rebecka Carlssons.

Här en film med henne.

Previous post:

Next post: