Ja, det är sant. Även om de fossila bränslena inte hade utgjort ett allvarligt hot mot klimatet är de ändliga resurser som måste överges.

Vattenkraften är förnybar, men inte utan negativa konsekvenser för miljön. Den står för 7 procent av den globala energitillförseln och det är orealistiskt att den på allvar skulle kunna utmana olja, kol och fossil gas som tillsammans står för 86 procent.

Kärnkraften levererar 4 procent av världens energi och man behöver inte bära ”nej tack”-knapp för att inse att den inte är lösningen med stort ”L”.

Om fossil energi är långtidslagrad solenergi är bioenergi korttidslagrad dito. Idag ger den 1 procent av energin och kan på marginalen fortsätta ett ge ett tillskott men – med några få undantag – är det en energikrävande uppgift att omvandla grödor till flytande bränsle.

Återstår sol och vind. Idag ger de obetydliga bidrag på 0,4 respektive 1,4 procent av den globala energitillförseln. Kostnaden på solceller har de senaste åren fallit dramatiskt, så om detta var den viktigaste faktorn skulle man ha väntat sig en explosiv ökning av solenergin. Tyvärr ser inte verkligheten ut på det viset. Solenergin ökar, men inte i en takt som man borde ha förväntat sig om priset var den avgörande förklaringsmodellen.

Solens strålar och luftens rörelser låter sig inte påverkas av människan och hur man än vänder sig är detta ett centralt problem. I boken ”Varför Västlänken?” visar jag diagram över solenergin i Tyskland timme för timme under juni respektive december. Det illustrerar behovet av energilagring i tre tidsskalor. När exempelvis Tesla gör reklam för batterier att hänga på väggen adresserar man bara en (den enklaste) av dessa tidsskalor …

Sol och vind hör framtiden till, men det är inte en ”utmaning” att tämja dem. Det är ett reellt problem som knappast kan lösas utan minskade anspråk på energi.

Orden ”Demand must decline” avslutar ett av kapitlen (läs detta här) i boken ”Varför Västlänken?”.

Även om bokens titel talar om det göteborgska järnvägsprojektet behandlar boken också viktiga globala frågeställningar. Ett bakgrundsbrus som det vore fatalt att bortse ifrån.

Här finns kapitel om både tillväxtens dilemma, peak oil och en nykter analys av sol- och vindenergin. Frågan om energilagring går inte att komma undan och inte heller utsikterna för en fortsatt massbilism.

En punktformig resumé över bokens första 60 sidor som har fokus på dessa avgörande frågor.

Kapitlet med titeln Blir det något kvällskaffe? har ett betydligt allvarligare budskap än en eventuell koffeinabstinens. Det handlar om skillnaden mellan energi och effekt samt att en uppnådd energibalans är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att lösa samhällets energiförsörjning.

Sol och vind hör framtiden till. Det är en sanning, men dessvärre betyder inte det att övergången från det fossila är okomplicerad. Alla lösningar måste innehålla komponenter av minskad förbrukning. Något som inte ska förväxlas med civilisationens undergång… Susan Krumdieck uttrycker det kort och koncist: ”Demand must decline”.

Detta och mer av provläsning finns här.

 

Västlänkens kapacitet avgörs ovan jord

28 november 2016

Olskroken är ett inferno, Almedal blir en komplex plats. Helst skulle de, som idag, leva sina egna liv, men tunneln skapar en ömtålig trio: Olskroken, Västlänken och Almedal.

Läs hela inlägget →

Provläs ”Varför Västlänken?”

17 november 2016

Ett tjugotal sidor finns tillgängliga för provläsning.

Läs hela inlägget →

Omslaget till ”Varför Västlänken?”

15 november 2016

Omslagets fram- och baksida.

Läs hela inlägget →

Västlänken i Göteborgs Fria Tidning

11 november 2016

I en inledare uttrycker jag starka tvivel på det kloka och svär i kyrkan med ett nej till Västlänken.

Läs hela inlägget →

Den perfekta stormen

27 september 2016

Aktiva val är troligen bättre än att förlita sig på högre makter.

Läs hela inlägget →

Miljömålsberedningen och delmålen

19 augusti 2016

Häng inte upp er på detaljer i målen 2030 eller 2050. Formulera istället delmål och följ upp dessa. Inför varje val!

Läs hela inlägget →

Att få betalt för att bo

31 juli 2016

Med stigande huspriser är det många som ”fått betalt för att bo”. Likväl har snickaren och kölstillverkaren fått betalt. Hur hänger det ihop och är det ett tecken på en bubbla?

Läs hela inlägget →

På SVT Opinion – Tillväxten är övergående

20 juli 2016

Stick inte huvudet i sanden. Bygg beredskap för en krympande ekonomi. Det kommer att inträffa varken vi vill det eller inte.

Läs hela inlägget →