Häromdagen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för åren 2018-2029. En plan som är värd både ris och ros.

Att man skrinlägger planerna på höghastighetsjärnväg med 320 km/h och istället nöjer sig med 250 km/h är värt applåder. Det är fortfarande en hög hastighet och den ekonomiska besparingen är inte försumbar. Höghastighetsbanor för över 300 km/h kräver en helt annan teknik, en annan grundläggning, annat utförande hos tunnlar och inte minst större kurvradier, vilket gör det svårare att finna bra dragningar i terrängen.

En åtgärd som inte har fått så mycket uppmärksamhet är att man vill bygga nya slussar i Göta Älv. Bra för Vänersjöfarten – ett energisnålt transportmedel.

Det som, med rätta, rörde upp känslorna i Västsverige var nog att den dubbelspåriga banan Göteborg-Landvetter-Borås skjuts på framtiden. Även om jag inte ser flyget som en framtidsbransch och att en utebliven station vid Landvetter flygplats skulle vara det mest kritiska, är det en brist att inte ha en modern järnväg mellan Västsveriges två största städer.

En annan konsekvens om det inte blir något dubbelspår mot Borås är att Västlänkens anslutning till Västkustbanan vid Almedal kommer att förbli en propp i systemet, något som enligt Trafikverkets analyser kommer att begränsa antalet tåg genom tunneln under staden.

Om detta skriver jag i kapitlet Vändplats Almedal i boken ”Varför Västlänken?”.

Bina är livsviktiga

20 april 2017

Små, ettriga och såå viktiga. Bina är bara ett av exemplen på hotet mot den biologiska mångfalden.

I debatten om huruvida ekologiskt jordbruk är bättre eller sämre än det så kallat konventionella jordbruket är detta en av flera aspekter. En odling stöttad med konstgödsel och bekämpningsmedel kan säkert ge större skördar, men jag tillåter mig tvivla på att det i längden ger en tryggad matförsörjning.

Johan Landgren m.fl. skriver om binas roll på Svenska Dagbladets debattsida.

En annan infallsvinkel som jag råkat se är användnigen av Roundup inför veteskörden, som en möjlig förklaring till ökning av allergier. Jag är ingen expert, men en sund försiktighetsprincip borde säga NEJ.

Tillväxt är ingen naturlag

4 mars 2017

Även om det finns gott om exempel då tillväxt och expansion varit av godo är det både grundlöst och intellektuellt oärligt att dra slutsatsen att det skulle gälla i framtiden.

Läs hela inlägget →

Trängselskatter är en klok lösning

24 februari 2017

Men det finns ingen motsättning i att vara positiv till trängselskatten och på goda grunder ifrågasätta Västlänken.

Läs hela inlägget →

Västlänken – en propp i systemet

17 februari 2017

Allt tyder på att Västlänken kommer att bli ett hinder för en tät och punktlig tågtrafik.

Läs hela inlägget →

Privatisera Skeppsbrogaraget

12 februari 2017

Bilismen har inga förutsättningar att ligga kvar på dagens höga nivåer.
Spara därför den kommunala kassan till angelägnare projekt än ett rekorddyrt garage.

Läs hela inlägget →

Har Mark- och miljödomstolen koll?

10 februari 2017

Har de förstått hur Västlänken och projektet ”Olskroken planskildhet” hänger samman?

Läs hela inlägget →

En ny station i Gårda – Nej tack.

3 februari 2017

En ny station i Gårda delar Västlänkens svagheter utan att ge dess fördelar. Läs ett kapitel i ”Varför Västlänken?”

Läs hela inlägget →

Västlänken är inte nödvändig

19 januari 2017

Västra Götalandsregionen och Västtrafik anser att Västlänken är nödvändig, men deras argument är svaga.

Läs hela inlägget →

Sol och vind hör framtiden till

9 januari 2017

men det är ett reellt problem att kunna utnyttja den förnybara energin och ersätta det fossila.
En minskad förbrukning är ett måste.

Läs hela inlägget →