Bina är livsviktiga

20 april 2017

Små, ettriga och såå viktiga. Bina är bara ett av exemplen på hotet mot den biologiska mångfalden.

I debatten om huruvida ekologiskt jordbruk är bättre eller sämre än det så kallat konventionella jordbruket är detta en av flera aspekter. En odling stöttad med konstgödsel och bekämpningsmedel kan säkert ge större skördar, men jag tillåter mig tvivla på att det i längden ger en tryggad matförsörjning.

Johan Landgren m.fl. skriver om binas roll på Svenska Dagbladets debattsida.

En annan infallsvinkel som jag råkat se är användnigen av Roundup inför veteskörden, som en möjlig förklaring till ökning av allergier. Jag är ingen expert, men en sund försiktighetsprincip borde säga NEJ.

Nej, om något är det en naturlag att tillväxt är en tillfällig händelse, en händelse som visserligen kan vara utdragen i tid till och med över flera generationer.

Om detta skriver jag ett inlägg på Grön Omstart. En blogg där ”grön” syftar på miljöpartiet och där jag tolkar ”omstart” som att MP inte kan fortsätta i samma fotspår som idag.

Jag väljer att återge några meningar ur inlägget:

I vårt moderna samhälle tycks det finnas sammanhang där tillväxten har underlättat. För den som startade ett företag – det kunde ha varit ett café, en småskalig tillverkning av solceller eller ett nätcasino – var expansionen ett medel för att utveckla verksamheten, tjäna pengar och överleva i en tuff konkurrens.

Det [är] ingen sanning att även om tillväxten historiskt har varit av godo kommer den att vara det också i framtiden. Att dra ut kurvor och hävda att gårdagens trender kommer att gälla också imorgon är både grundlöst och intellektuellt oärligt.

Istället för tomma ord som ”hållbar tillväxt” borde man tala om utveckling, livskvalitet eller helt enkelt om ”ett uthålligt och hållbart liv”. Det är inte självklart hur man fyller dessa vackra ord med innehåll, men steg ett är att ta avstånd från allt tal om tillväxt – både som mål och medel.

Resten av texten döljer sig här.

 

 

 

Trängselskatter är en klok lösning

24 februari 2017

Men det finns ingen motsättning i att vara positiv till trängselskatten och på goda grunder ifrågasätta Västlänken.

Läs hela inlägget →

Västlänken – en propp i systemet

17 februari 2017

Allt tyder på att Västlänken kommer att bli ett hinder för en tät och punktlig tågtrafik.

Läs hela inlägget →

Privatisera Skeppsbrogaraget

12 februari 2017

Bilismen har inga förutsättningar att ligga kvar på dagens höga nivåer.
Spara därför den kommunala kassan till angelägnare projekt än ett rekorddyrt garage.

Läs hela inlägget →

Har Mark- och miljödomstolen koll?

10 februari 2017

Har de förstått hur Västlänken och projektet ”Olskroken planskildhet” hänger samman?

Läs hela inlägget →

En ny station i Gårda – Nej tack.

3 februari 2017

En ny station i Gårda delar Västlänkens svagheter utan att ge dess fördelar. Läs ett kapitel i ”Varför Västlänken?”

Läs hela inlägget →

Västlänken är inte nödvändig

19 januari 2017

Västra Götalandsregionen och Västtrafik anser att Västlänken är nödvändig, men deras argument är svaga.

Läs hela inlägget →

Sol och vind hör framtiden till

9 januari 2017

men det är ett reellt problem att kunna utnyttja den förnybara energin och ersätta det fossila.
En minskad förbrukning är ett måste.

Läs hela inlägget →

Inte bara järnväg i ”Varför Västlänken?”

6 december 2016

utan också frågor om trytande olja, en nykter analys av sol, vind och bilism samt tillväxtens dilemma. Alla del i det viktiga bakgrundsbruset inför tunga beslut om framtida infrastruktur.

Läs hela inlägget →