Vid Skeppsbron i Göteborg planeras just nu för ett garage under älvens yta till en kostnad på 700 miljoner kronor för lika många bilar. Om det hade varit ett privat byggbolag som ville bygga hade det väl varit en sak, men nu är det Göteborgs Stad som planerar för denna extremt riskfyllda investering.

I debattartikeln i GT 2020-04-13 lyfter jag några argument mot detta.

Vetenskapen säger tydligt att CO2-utsläppen bör halveras varje årtionde och i Sverige har målet om en 70-procentig minskning av trafikens utsläpp till 2030 antagits. Som respons på detta kommer från mer än en person att elbilarna löser allt. Men även utan avgasrör kostar dessa stora och tunga bilar både i miljö, hälsa och ändliga resurser.

Till detta lägger jag att vi inte kan räkna med ständigt flödande energi. Peak oil passerades med stor säkerhet år 2019.

När dammet så småningom har lagt sig efter coronakrisen är det troligt att vi har en helt annan verklighet. På gott och ont. Och där det inte är en vågad gissning att privatbilismen har passerat sitt bäst före-datum.

Tankesmedjan Fores skrev nyligen en sällsynt aningslös debattartikel i Svenska Dagbladet om klimathotet och coronapandemin. Nedsläckningen av många länder leder självfallet till (kortsiktiga) förbättringar av luftmiljön och minskande utsläpp av växthusgaser. Något som det inte finns någon anledning att dra några långtgående slutsatser från, så det fann jag ingen anledning att kommentera. Däremot är Fores på djupt vatten när de hävdar att enda vägen framåt är via ökad ekonomisk tillväxt och nyutvecklad teknik.

I min replik tar jag stöd i historiska siffror och diskuterar skillnaden mellan relativ och absolut frikoppling. Den relativa (BNP ökar snabbare än miljöhoten) är snarast regel än undantag, medan den absoluta (BNP ökar och CO2-utsläpp minskar) är sällsynt, och när man kan finna den är den långt ifrån tillräcklig. Att utsläppen minskade med 0,1 procent år 2015 är exempelvis inte i närheten av de ungefär 7 procenten som vetenskapen hävdar är nödvändiga.

Finanskrisen år 2008 är ett belysande exempel där bland annat EU och USA år 2009 minskade CO2-utsläppen tillräckligt, men det visade sig vara en både i tid och rum isolerad händelse. Kina och Indien tuffade på med nästan tvåsiffrig tillväxt och de globala växthusgasutsläppen minskade bara marginellt. Och 2010 var det åter  igen ”business as usual” …

Min replik i Svenska Dagbladet och som en (icke-låst) pdf.

Peak oil är en realitet

10 februari 2020

Intresse för ”peak oil” är stendött, och jag försöker visa varför. Och dessutom vara ofin och ge starka indicier på att peaken är nära förestående.

Läs hela inlägget →

Det fossila järngreppet

20 december 2019

Vi sitter fast i en tvångströja. Vårt samhälle är baserat på de fossila bränslena. Med så fantastiska prestanda, men som utgör ett dödligt hot mot vår civilisation – inte bara på grund av den globala uppvärmning de orsakar.

Läs hela inlägget →

Förnybart är toppen, men var inte aningslös

2 december 2019

Kåberger är aningslös, MacKay håller sig till siffror och inte adjektiv, jag gör ett överslag hur 100 % förnybart och dagens energiförbrukning (inte) matchar varandra.

Läs hela inlägget →

Rockström och frikopplingen

12 september 2019

Det räcker inte med frikoppling och grön tillväxt.
Lärdomar från 2008 års finanskris visar att det krävs mycket mer än så.

Läs hela inlägget →

Om ett så kallat Nobelpris

6 december 2018

Jag synar ekonomipristagare Nordhaus i sömmarna.

Läs hela inlägget →

Är utvecklingen exponentiell?

13 juli 2018

Vad krävs för att utvecklingen ska vara exponentiell?
I djurens, datorernas och i ekonomins världar har förutsättningarna funnits.
Men där finns också fröet till tillväxtens slut.

Läs hela inlägget →

Vägvalets huvudlösa alternativ till Västlänken

13 juni 2018

Ett alternativ till Västlänken, fyllt av brister.
Framfört av en ledande Göteborgspolitiker …

Läs hela inlägget →

Boråsbanan och Västlänken – ett oskiljaktigt par

10 juni 2018

Det är lite jobbigt.

Den av många hatade Västlänken och den av många älskade nya järnvägen till Landvetter och Borås är ömsesidigt beroende av varandra.

Läs hela inlägget →