När jag har konstaterat att tillväxt alltid är övergående, att grön sådan är en myt och att elbilarna inte räddar klimatet – vad återstår?
Det finns inga givna svar, men det kräver med all säkerhet att man vågar tänka utanför boxen. Som det här med ”nettonoll” …

Det talas ofta om att målet är att de utsläpp som är mycket svåra att undvika (t.ex. i jordbruket) ska kompenseras med åtgärder i andra länder. Måhända betyder det att Sverige kring år 2050 kommer att agera mot skövlingen av regnskog i Indonesien eller finansiera laddstolpar i Indien.

Men, i konsekvensen namn, då ska vi kanske förvänta oss att när Indien tjugo år senare kämpar för att nå sitt ”nettonoll” kommer att vidta åtgärder för att skydda urskogarna i Norrland och, för att minska de globala klimatutsläppen från batteritillverkningen, finansierar nedmonteringen av laddstolpar i Stockholm.

Några kortfattade punkter:

 • Tag inte den ekonomiska tillväxten för given. Den nödvändiga klimatomställningen kan vara det som sätter stopp för den, men också andra krafter kan komma att knäcka den. Den relevanta frågan är: hur kombinera en krympande BNP med en rimlig välfärd?
  .
 • Höj blicken. Vurmen för elbilar är bara ett exempel på teknik som har flera goda sidor, men som i ett vidare perspektiv ger en begränsad klimatnytta.
  .
 • Ifrågasätt mobiliteten. Utöver färre tillverkade fordon (bilar, båtar tåg, flygplan) och inte lika många tillryggalagda kilometer finns CO2 att tjäna på mindre byggande och underhåll av infrastruktur.
  .
 • För att värdera klimat- och miljönyttor måste behovet av ändliga råvaror vara ett viktigt kriterium.
  .
 • Tag fasta på konsumtionsperspektivet. Utsläppen från tillverkningen av en bil importerad från Tyskland bör belasta Sveriges konto, medan den koldioxid som SSAB släpper ut i Luleå rätteligen ska bokföras i det land dit stålplåten exporteras.
  .
 • Våga tala om att det troligen varken är lätt eller lustfullt att rädda klimatet. Även om ändrade rese- och matvanor kan vara både trevliga och hälsosamma, skulle det politiska budskapet vinna i trovärdighet om man också talade om uppoffringar.
  .
 • Fördela bördorna. Lantbrukaren med sin stora dieseltank och ungraren som har svårt att betala gasräkningen måste bli sedda och uppleva att de blir rättvist behandlade.
  .
 • Och en hel del annat.

{ 0 comments }

Vid sidan av talet om grön tillväxt finns flera områden där man idag försöker tackla vårt bruk av fossila bränslen och jag väljer att problematisera ett av dem: elbilen.

En bil som saknar förbränningsmotor och avgasrör är, med mindre buller och obefintliga utsläpp av kväveoxider och sotpartiklar, utan tvekan ett steg framåt för stadsmiljön. Men att den samtidigt skulle vara ett skarpt vapen i kampen för klimatet är ingen sanning.

När elektriciteten, som i Sverige och Norge, i stort sett är fossilfri ger själva framdriften av bilen inga stora utsläpp, däremot kan man inte blunda för att tillverkningen av bil plus batteri kräver mycket energi. Det mesta tyder förvisso på att elbilen, också i länder med mycket kolkraft, går vinnande ur en sådan jämförelse (beroende på körsträcka och elmix kan elbilen typiskt vara 30–70 % bättre). Problemet är bara att betinget från klimatbudgeten skulle kräva en utklassningsseger då klimatbelastningen varje år ska tryckas ner med runt 10 procent för att inom en överskådlig framtid vara nere på en bråkdel av dagens nivåer. Detta gäller även i länder med mycket kolkraft som Australien, Polen och Kina …

En annan stötesten är behovet av råvaror. Det finns många sådana, men för batterierna är det framför allt litium och kobolt som flaggas upp som kritiska, både med tanke på tillgången och de många gånger vidriga arbetsförhållandena i gruvorna.

Som en ryggmärgsreflex är svaret på problemet att återvinna metallerna. Idag är återvinningsgraden för kobolt 22 procent och för litium är den, avrundat till närmsta heltal, noll procent. Men även om man inom kort skulle kunna nå en i det närmaste fullständig återvinning är problemet inte löst.

I vårt hörn av världen finns det visserligen gott om elbilar, men globalt är mer än 99 procent av alla bilar bensin- eller dieseldrivna och då klimatet är vårt gemensamma problem skulle det krävas en expansion på bred front för de batteridrivna.

För att innan 2050 ha utrotat fossilbilarna handlar det, mellan tummen och pekfingret, om en tiodubbling av antalet elbilar vart tionde år (en exponentiell tillväxt). Med ett rimligt antagande att bilarna har en livslängd på tio år blir därför den besvärande konsekvensen att metallerna från de bilar som såldes som nya för tio år sedan och som står i tur att skrotas aldrig kan stå för mer än en tiondel av behovet.

Detta visar sig vara ett grundläggande dilemma som elbilarna delar med solceller, vindkraft och annat där man strävar efter exponentiella förlopp.

{ 0 comments }

Det finns ingen tillväxt som kan lösa klimatkrisen

8 november 2021

Det talas ofta om grön tillväxt,
utvägen som låter oss leva ett gott liv samtidigt som naturen mår allt bättre. Men, detta är inget annat än en seglivad myt.

Läs hela inlägget →

Ett modernt slaveri

1 oktober 2021

Den fossila energin är så mycket billigare än det mänskliga arbetet. Vart leder det oss?

Läs hela inlägget →

Tillväxtmedveten – vad är det?

1 juni 2021

Den första bloggtexten i en lång rad på tillväxtparadigmets hemsida. Orden är alltid viktiga!

Läs hela inlägget →

Rid ut den perfekta stormen

29 mars 2021

Ett 30-minuters föredrag om de ekologiska hoten , om för mycket och för lite olja, drömmarna om elbilar, solceller och en grön tillväxt.

Läs hela inlägget →

Upp, upp som en sol och upp igen

19 februari 2021

Rebecka Carlsson tycks tro på ständig exponentiell tillväxt.
En tanke som bara kan leda fel.

Läs hela inlägget →

Att hoppas är inte konstruktivt

23 november 2020

När vi bara har hoppet kvar, då är vi illa ute.

Läs hela inlägget →

Varför solceller och elbilar inte kommer att rädda oss

20 oktober 2020

Exponentiellt växande antal elbilar må låta lovande, men skrapar man lite på ytan, framträder teknikoptimismens orimligheter.

Läs hela inlägget →

Miljö, resurser och klimat – allt talar emot garaget

13 april 2020

Att satsa Stadens pengar på ett garage för en ökande privatbilism känns hopplöst passé. Elbilarna är ingen räddning och peak oil är en realitet.

Läs hela inlägget →