Nej, om något är det en naturlag att tillväxt är en tillfällig händelse, en händelse som visserligen kan vara utdragen i tid till och med över flera generationer.

Om detta skriver jag ett inlägg på Grön Omstart. En blogg där ”grön” syftar på miljöpartiet och där jag tolkar ”omstart” som att MP inte kan fortsätta i samma fotspår som idag.

Jag väljer att återge några meningar ur inlägget:

I vårt moderna samhälle tycks det finnas sammanhang där tillväxten har underlättat. För den som startade ett företag – det kunde ha varit ett café, en småskalig tillverkning av solceller eller ett nätcasino – var expansionen ett medel för att utveckla verksamheten, tjäna pengar och överleva i en tuff konkurrens.

Det [är] ingen sanning att även om tillväxten historiskt har varit av godo kommer den att vara det också i framtiden. Att dra ut kurvor och hävda att gårdagens trender kommer att gälla också imorgon är både grundlöst och intellektuellt oärligt.

Istället för tomma ord som ”hållbar tillväxt” borde man tala om utveckling, livskvalitet eller helt enkelt om ”ett uthålligt och hållbart liv”. Det är inte självklart hur man fyller dessa vackra ord med innehåll, men steg ett är att ta avstånd från allt tal om tillväxt – både som mål och medel.

Resten av texten döljer sig här.

 

 

 

I måndags (20/2) såg jag på Vetenskapens värld ett fascinerande reportage om insekter, dessa små varelser som är riktiga överlevare (SVT-Play t.o.m. 21/4). Bland annat ställde sig forskarna i programmet frågan hur arbetsmyrorna lyckas vandra fram och tillbaka på en smal stig utan att krocka eller orsaka köer. Om det är trångt lyckas de på något förunderligt sätt hitta ett rörelsemönster som gynnar samtliga myror i stacken.

Som avslutning intervjuades Maria Börjesson, trafikforskare från KTH, om hur man skulle kunna dra lärdomar av myrorna för att slippa trafikinfarkter (sista 5 min).

Problemet är att vi till skillnad från de små krypen varken har incitamentet eller informationen som skulle krävas för att göra något annat än det som (vi tror) är gynnsamt för oss själva när vi fattar våra beslut om dagens resor.

På frågan om vad som skulle kunna förmå oss att närma oss myrornas beteende var hennes bestämda svar att trängselskatter tycks vara det enda verkningsfulla.

Då både den praktiska erfarenheten och vetenskapen talar samma språk, är det därför lätt att ställa sig bakom idén att ta ut en kostnad av dem som utnyttjar en knapp resurs (platsen i ett tätt trafikerat vägnät) men trots detta ser jag två grundläggande problem med trängselskatten. Något som jag skriver några kort ord om i ”Varför Västlänken?”.

Å andra sidan kan man självfallet inte förvänta sig att den som dagligen betalar trängselskatt ska ge tummen upp. Vägvalets intåg i den göteborgska kommunpolitiken år 2010 och GT:s lyckade kampanj för en folkomröstning 2014 var därför inte alls förvånande.

Mer försåtliga var försöken att sätta likhetstecken mellan ett JA (eller NEJ) till trängselskatt med JA (eller NEJ) till Västlänken. Även om båda är delar i det Västsvenska paketet kan man mycket väl se väsentliga fördelar med trängselskatten samtidigt som man på goda grunder ifrågasätter nyttan med Västlänken.

En annan aspekt som jag tar upp i ”Varför Västlänken?” är den låga sannolikheten att privatbilismen kan fortsätta öka och att trängselskatten skulle ha förmågan att leverera de tänka intäkterna. Mer om detta i ett kommande inlägg …

Västlänken – en propp i systemet

17 februari 2017

Allt tyder på att Västlänken kommer att bli ett hinder för en tät och punktlig tågtrafik.

Läs hela inlägget →

Privatisera Skeppsbrogaraget

12 februari 2017

Bilismen har inga förutsättningar att ligga kvar på dagens höga nivåer.
Spara därför den kommunala kassan till angelägnare projekt än ett rekorddyrt garage.

Läs hela inlägget →

Har Mark- och miljödomstolen koll?

10 februari 2017

Har de förstått hur Västlänken och projektet ”Olskroken planskildhet” hänger samman?

Läs hela inlägget →

En ny station i Gårda – Nej tack.

3 februari 2017

En ny station i Gårda delar Västlänkens svagheter utan att ge dess fördelar. Läs ett kapitel i ”Varför Västlänken?”

Läs hela inlägget →

Västlänken är inte nödvändig

19 januari 2017

Västra Götalandsregionen och Västtrafik anser att Västlänken är nödvändig, men deras argument är svaga.

Läs hela inlägget →

Sol och vind hör framtiden till

9 januari 2017

men det är ett reellt problem att kunna utnyttja den förnybara energin och ersätta det fossila.
En minskad förbrukning är ett måste.

Läs hela inlägget →

Inte bara järnväg i ”Varför Västlänken?”

6 december 2016

utan också frågor om trytande olja, en nykter analys av sol, vind och bilism samt tillväxtens dilemma. Alla del i det viktiga bakgrundsbruset inför tunga beslut om framtida infrastruktur.

Läs hela inlägget →

Västlänkens kapacitet avgörs ovan jord

28 november 2016

Olskroken är ett inferno, Almedal blir en komplex plats. Helst skulle de, som idag, leva sina egna liv, men tunneln skapar en ömtålig trio: Olskroken, Västlänken och Almedal.

Läs hela inlägget →