Den perfekta stormen

27 september 2016

Finansiell kris, miljöhot, skenande klimat, utfiskning och utrotning av arter. Listan kan göras lång och det är inte utan skäl som det talas om att vi är på väg in i en perfekt storm.

För sjömän är stormar något som man i alla tider har hanterat. Beroende på fartygets förutsättningar och besättningens förmåga kunde strategin skilja sig åt. Att söka nödhamn var kanske den mest uppenbara tanken, men låg man i en hamn med dåliga vågbrytare kunde ett klokt val vara att istället ge sig ut till havs. Och oaktat de handgripliga åtgärderna bad man nog ofta till högre makter …

Parallellerna mellan den bildliga och de verkliga stormarna är inte givna, men att ha som enda strategi att förlita sig på internationella klimatförhandlingar, hopp om tekniska genombrott, och tron på ett klokt och humant politiskt ledarskap förefaller vanskligt.

Resiliens och en beredskap att hantera i förväg okända kriser är troligen bättre än att förlita sig på politiker, teknik och Gud.

Om detta skriver jag i Göteborgs Fria Tidning.

I början av sommaren kom Miljömålsberedningen med sitt förslag till mål för klimatpolitiken. Bland annat sätter man ett mål att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent.

Från visst håll har jag hört – i och för sig giltig – kritik om att målet borde vara ambitiösare och att man inte tar hänsyn till hela livscykeln. Vilka utsläpp orsakar exempelvis tillverkningen av en bil och hur resurssnålt är det att framställa etanol?

För mig är protesterna från Bil Sweden och MRF (Motorbranschens Riksförbund) ett kvitto på att de formulerade målen trots allt är tillräckligt skarpa.

Vad som är viktigare än den exakta målformuleringen år 2030 eller 2050 är att man räknar baklänges, inte skjuter problemen framför sig och sätter upp delmål som kan följas upp i god tid inför varje valrörelse.

Det skulle ge våra styranden chansen att sola sig i glansen och vinna röster på att de visar att de tar klimatpolitiken på det allvar som den förtjänar.

Alternativet – att de skulle behöva stå i skamvrån och erkänna att de inte lyckades är väl ändå inte tänkbart …

Om detta skrev jag för några veckor sedan i Göteborgs Fria Tidning.

 

Att få betalt för att bo

31 juli 2016

Med stigande huspriser är det många som ”fått betalt för att bo”. Likväl har snickaren och kölstillverkaren fått betalt. Hur hänger det ihop och är det ett tecken på en bubbla?

Läs hela inlägget →

På SVT Opinion – Tillväxten är övergående

20 juli 2016

Stick inte huvudet i sanden. Bygg beredskap för en krympande ekonomi. Det kommer att inträffa varken vi vill det eller inte.

Läs hela inlägget →

Miljömålsberedningen och procenten

20 juni 2016

Ett bra förslag, men viktigt att sätta etappmålen.
Och de är tuffa…

Läs hela inlägget →

BNP är ingen udda fågel

6 juni 2016

Jag hävdar med en dåres envishet att det inte är möjligt att fatta några kloka långsiktiga beslut med tron att tillväxten kommer att vara en del av framtiden.

Läs hela inlägget →

Gratislunchen – Ny bok om peak oil

20 april 2016

På svenska av journalisten Therese Uddenfeldt

Läs hela inlägget →

Avdrag eller bidrag

14 april 2016

Vissa subventioner är finare i kanten. Reseavdraget är nog det mest provocerande av dem alla.

Läs hela inlägget →

Vem ska åka med de snabba tågen?

10 april 2016

Höghastighetståg är en dålig idé, både med tanke på miljön och ekonomin.

Läs hela inlägget →

Peak oil och klimathotet

3 mars 2016

Två diametralt skilda problem, båda allvarliga hot, men med en och samma lösning.

Läs hela inlägget →