I början av sommaren kom Miljömålsberedningen med sitt förslag till mål för klimatpolitiken. Bland annat sätter man ett mål att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent.

Från visst håll har jag hört – i och för sig giltig – kritik om att målet borde vara ambitiösare och att man inte tar hänsyn till hela livscykeln. Vilka utsläpp orsakar exempelvis tillverkningen av en bil och hur resurssnålt är det att framställa etanol?

För mig är protesterna från Bil Sweden och MRF (Motorbranschens Riksförbund) ett kvitto på att de formulerade målen trots allt är tillräckligt skarpa.

Vad som är viktigare än den exakta målformuleringen år 2030 eller 2050 är att man räknar baklänges, inte skjuter problemen framför sig och sätter upp delmål som kan följas upp i god tid inför varje valrörelse.

Det skulle ge våra styranden chansen att sola sig i glansen och vinna röster på att de visar att de tar klimatpolitiken på det allvar som den förtjänar.

Alternativet – att de skulle behöva stå i skamvrån och erkänna att de inte lyckades är väl ändå inte tänkbart …

Om detta skrev jag för några veckor sedan i Göteborgs Fria Tidning.

 

Jag känner mer än en som yttrat orden ”vi har fått betalt för att bo”. Med stigande huspriser var – sett i backspegeln – både köpskillingen och driftskostnaderna betalda när huset såldes.

Likväl hade både elleverantören och snickaren fått betalt. Hur hänger det ihop? Jag kan inte se någon magisk förklaring, utan det enkla svaret är att nästa ägare av huset står för notan. Och så kan det rulla på så länge priserna stiger …

Om detta reflekterar jag i en krönika som slutar med en historisk jämförelse:

”Att dra paralleller till finansbubblornas urmoder, tulpansvindeln på 1630-talet är vanskligt. Holländarna hade aldrig varit med om något liknande och att handla med lökar på det viset var något nytt och annorlunda. De såg under flera år en stabil värdeökning, men så rasade allt över en natt. Den 3 februari 1637 var det över.

Så illa kan det förstås inte gå hos oss. Vi har ju kunskap, erfarenhet och nu är allt verkligen helt annorlunda …”

 

På SVT Opinion – Tillväxten är övergående

20 juli 2016

Stick inte huvudet i sanden. Bygg beredskap för en krympande ekonomi. Det kommer att inträffa varken vi vill det eller inte.

Läs hela inlägget →

Miljömålsberedningen och procenten

20 juni 2016

Ett bra förslag, men viktigt att sätta etappmålen.
Och de är tuffa…

Läs hela inlägget →

BNP är ingen udda fågel

6 juni 2016

Jag hävdar med en dåres envishet att det inte är möjligt att fatta några kloka långsiktiga beslut med tron att tillväxten kommer att vara en del av framtiden.

Läs hela inlägget →

Gratislunchen – Ny bok om peak oil

20 april 2016

På svenska av journalisten Therese Uddenfeldt

Läs hela inlägget →

Avdrag eller bidrag

14 april 2016

Vissa subventioner är finare i kanten. Reseavdraget är nog det mest provocerande av dem alla.

Läs hela inlägget →

Vem ska åka med de snabba tågen?

10 april 2016

Höghastighetståg är en dålig idé, både med tanke på miljön och ekonomin.

Läs hela inlägget →

Peak oil och klimathotet

3 mars 2016

Två diametralt skilda problem, båda allvarliga hot, men med en och samma lösning.

Läs hela inlägget →

Är det alltid klokt att investera?

27 februari 2016

Göta Kanal var en lönsam investering, men det säger inte att dagens investeringar är kloka. 1800-talets goda förutsättningar gäller inte på 2000-talet

Läs hela inlägget →