Även om bokens titel talar om det göteborgska järnvägsprojektet behandlar boken också viktiga globala frågeställningar. Ett bakgrundsbrus som det vore fatalt att bortse ifrån.

Här finns kapitel om både tillväxtens dilemma, peak oil och en nykter analys av sol- och vindenergin. Frågan om energilagring går inte att komma undan och inte heller utsikterna för en fortsatt massbilism.

En punktformig resumé över bokens första 60 sidor som har fokus på dessa avgörande frågor.

Kapitlet med titeln Blir det något kvällskaffe? har ett betydligt allvarligare budskap än en eventuell koffeinabstinens. Det handlar om skillnaden mellan energi och effekt samt att en uppnådd energibalans är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att lösa samhällets energiförsörjning.

Sol och vind hör framtiden till. Det är en sanning, men dessvärre betyder inte det att övergången från det fossila är okomplicerad. Alla lösningar måste innehålla komponenter av minskad förbrukning. Något som inte ska förväxlas med civilisationens undergång… Susan Krumdieck uttrycker det kort och koncist: ”Demand must decline”.

Detta och mer av provläsning finns här.

 

{ 0 comments }

I boken ”Varför Västlänken?” tar jag upp ett antal förbisedda effekter av Västlänken. En av dessa är att tunnelns södra anslutning kommer att transformeras från en simpel och okomplicerad järnvägsanläggning till en fullfjädrad järnvägsknut.

Tunnelns norra anslutning gör redan idag skäl för det epitetet och är kanske den mest komplexa och störningskänsliga platsen i Sveriges järnvägsnät.

Men vad värre är, Västlänken binder samman de två platserna. Idag är de i det närmaste oberoende av varandra, men då tunneln står klar har man skapat en tajt trio – Olskroken, Västlänken och Almedal – där mista nysning hos en av dem riskerar att smitta de två andra, eller för att använda Trafikverkets diplomatiska språkbruk ”störningar [kan] spridas på ett annorlunda sätt än idag”.

Västlänken riskerar skapa tågkaos är titeln på en debattartikel i GT 2016-11-28 med detta viktiga tema.

Provläs ”Varför Västlänken?”

17 november 2016

Ett tjugotal sidor finns tillgängliga för provläsning.

Läs hela inlägget →

Omslaget till ”Varför Västlänken?”

15 november 2016

Omslagets fram- och baksida.

Läs hela inlägget →

Västlänken i Göteborgs Fria Tidning

11 november 2016

I en inledare uttrycker jag starka tvivel på det kloka och svär i kyrkan med ett nej till Västlänken.

Läs hela inlägget →

Den perfekta stormen

27 september 2016

Aktiva val är troligen bättre än att förlita sig på högre makter.

Läs hela inlägget →

Miljömålsberedningen och delmålen

19 augusti 2016

Häng inte upp er på detaljer i målen 2030 eller 2050. Formulera istället delmål och följ upp dessa. Inför varje val!

Läs hela inlägget →

Att få betalt för att bo

31 juli 2016

Med stigande huspriser är det många som ”fått betalt för att bo”. Likväl har snickaren och kölstillverkaren fått betalt. Hur hänger det ihop och är det ett tecken på en bubbla?

Läs hela inlägget →

På SVT Opinion – Tillväxten är övergående

20 juli 2016

Stick inte huvudet i sanden. Bygg beredskap för en krympande ekonomi. Det kommer att inträffa varken vi vill det eller inte.

Läs hela inlägget →

Miljömålsberedningen och procenten

20 juni 2016

Ett bra förslag, men viktigt att sätta etappmålen.
Och de är tuffa…

Läs hela inlägget →