Filmer

En blandning av korta och långa filmer:

———————————————————————————————
Fyra korta filmer med Richard Heinberg:

Richard Heinberg om avtagande marginalnytta (The Law of Diminishing Returns). Arkeologerna hävdar att det har funnits 24 civilisationer som har gått under i en ständig strävan efter ökad komplexitet. Kollapserna har inte varit fatala, utan ett sätt att starta om, att förenkla. Vad kan vi lära av detta?
(Film 1 av 4 i serien ”Afterburn”)

Richard Heinberg om vårt missbruk av fossil energi (The Great Burning). Ett missbruk både med tanke på att vi slösar bort högvärdiga, men ändliga resurser och för att eldandet av kol, olja och fossil gas hotar miljö och klimat.
(Film 2 av 4 i serien ”Afterburn”)

 

Richard Heinberg om vår oundvikliga övergång till förnybar energi (Our Renewable Future). Något som inte är omöjligt, men som kräver en radikal förändring av våra förväntningar på ett bekvämt liv.
(Film 3 av 4 i serien ”Afterburn”)

 

I denna kortfilm talar Richard Heinberg om resiliens. Ett begrepp som handlar om att kunna stå emot oväntade händelser, som finansiella, ekologiska eller sociala chocker.
(Film 4 av 4 i serien ”Afterburn”)


———————————————————————————————
Tre filmer med Susan Krumdieck:

Confronting the Status Quo:

Ett 30-minuters föredrag inför en samling företagsledare. Hon är befriande tydlig: tillväxt är aldrig hållbar, det är något som blåses upp och säckar ihop, det finns ingen ”grön” teknik som kan rädda oss, alternativa energikällor löser inte vårt dilemma. Det går inte att bygga vindkraftverk med den el som de producerar. Samma sak med sol och vattenkraft – vi behöver spara den högvärdiga fossila energin för att kunna investera i den nödvändiga förnybara energin. EROI är ett fundamentalt begrepp och den långsiktiga trenden med mindre nettoenergi till nyttigheter i samhället gör att de enda lösningarna handlar om minskad förbrukning.
Överlevnad handlar om att anpassa sig till de ramar som planeten har satt upp. Så enkelt – och så svårt är det.

Science for Energy Scenarios:

Susan Krumdieck, professor i maskinteknik från New Zealand ger en strålande presentation om bland annat EROI (=EROEI). Den kanske viktigaste termen att ta till sig när det gäller vad som driver vår civilisation och frågan om hur länge vi kan fortsätta med business as usual.

Hennes budskap är i korthet att vi inte kommer att ha energi över för att göra nyttigheter. Allt går åt för att ta fram ny energi, och utan fossil energi kan vi knappast bygga ut den förnybara energin.

Hennes slutkläm är att nedväxt är oundviklig och att alla ”lösningar” måste innebära minskad konsumtion: ”Demand must decline”

The Ultimate Change for Transition:

———————————————————————————————

Ett föredrag av Mikael Höök från 2014-08-16 med titeln ”Dagens oljeresurser, vilka resurser kan utvinnas i framtiden?”. Innehåller en hel del om skiffergas och skifferolja.

.

Richard Heinberg och Post Carbon Institute har tagit fram denna lilla filmsnutt.
Who Killed Economic Growth:

Budskapet är tydligt och jag förväntar mig att det är detsamma som i Heinbergs bok: The End of Growth.

 

 

Chris Martensons Crash Course är uppdelad i tjugo korta filmer om både energi, ekologi och ekonomi.

http://www.peakprosperity.com/crashcourse

 

 

Lars Wilderäng (Cornucopia?) talar under rubriken ”Slutet på oljesamhället”.

Och ytterligare en film, There’s no Tomorrow, från Post Carbon Institute (Richard Heinberg)

..