Böcker

En lista på böcker som på ett eller annat sätt belyser frågan om vår framtid:

– – – – – – – – – – – –

Larmrapporten – Att skilja vetenskap från trams”.
av Emma Frans

I den ger hon en bild av vetenskapliga metoder, vilka som har förutsättningar att vara de mest trovärdiga och vilka som man har anledning att vara extra skeptisk mot, men det är avsnitten om våra irrationella och rationella sidor som var min största behållning med boken. Vår benägenhet att inte ta till oss fakta och medvetet eller omedvetet odla en snedvriden bild av verkligheten.

Många diskussioner drivs av att man har en bestämd uppfattning om att en företeelse eller ett projekt är dåligt (eller att något faktiskt skulle vara bra) och när man väl har landat i den övertygelsen tycks det ligga i vår mänskliga natur att det krävs väldigt mycket för att vi ska ändra oss och omfamna en motsatt uppfattning. Att översköljas av fakta behöver inte vara det mest effektiva, speciellt om motståndarsidan är påstridig. Det kan ge vad Emma Frans talar om som en ”backfire-effekt”, att man fäller ut taggarna och blir än mer låst vid sin ursprungliga uppfattning.

Mina reflektioner om denna bok och Västlänkskampanjerna.

– – – – – – – – – – – –

Omslag_Extracted

Extracted – How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering the Planet
av Ugo Bardi

En bok om en av våra största utmaningar. Utvinningen av mineraler ökar dramatiskt trots att vi alla vet att det handlar om ändliga resurser som vi borde nyttja med varsamhet. Bardi ger en översikt som börjar miljarder år tillbaka och som blickar längre än vad vi och våra barn kommer att uppleva. Han greppar geologin, den historiska betydelsen av olika metaller, gruvbrytningen mörka sidor och förstås tiotusenkronorsfrågan: ”Hur länge räcker mineralerna?”
Utöver Bardi medverkar ett tiotal andra personer med kortare analyser av situationen för specifika resurser som bland andra fosfor, kol, litium och uran.

En välskriven , och trots en viss dystopivarning, lättläst bok framtagen i Romklubbens regi.

– – – – – – – – – – – –

Lyckliga i alla sina dagar
av Nina Björk

Hennes analys är viktig. Om det som är mätbart (i kronor) och det som de flesta av oss definierar som viktigt och som inte kan mätas. Hon ställer de högtidliga orden om allas lika värde mot det som våra politiker talar om – det som antas gynna våra plånböcker…
Hur har politiken kunnat utradera sin egen mening?

– – – – – – – – – – – –
Vad är pengar
av Andreas Cervenka

Cervenka har i boken samlat ett antal av sina krönikor från Svenska Dagbladet. Få talar, som han, i sådan klartext om vårt finansiella korthus, pyramidspelen och vad som på riktigt hotar välfärden. En underhållande bok, som också stämmer till eftertanke. Både en och två gånger.
– – – – – – – – – – – –

The Great Turning
av David Korten

Vad kommer framtida generationer att kalla vår tid?
Kommer de att tala med vrede och frustration om ”Det Stora Sammanbrottet”, då en orimlig konsumtion överskred jordens bärkraft och ledde till en accelererande våg av kollapsande ekologiska system, våldsam kamp om det som återstod av planetens resurser och en dramatisk befolkningsminskning? Eller kommer de att se tillbaka med glädje på ”Den Stora Vändpunkten”, då deras förfäder förverkligade den mänskliga naturens utvecklingsmöjligheter, vände kris till möjlighet och lärde sig att leva i en kreativ gemenskap men varandra och Jorden?

En sammanfattning i svensk översättning.
– – – – – – – – – – – –
Den stora förnekelsen
av Johan Rockström och Anders Wijkman

Wijkman och Rockström nalkas de väsentliga problemen med olika utgångspunkter: den internationella politiken och den vetenskapliga världen.
Boken tar avstamp i klimathotet och varför många förnekar detta, men styrkan ligger i att de ser helheten. Utöver hoten mot miljö och ekosystem resonerar de kring ekonomi, tillväxt och var det går att se ett ljus i tunneln.

Titeln är mycket väl vald: alla fakta ligger på bordet.
Varför förneka det man ser?
– – – – – – – – – – – –

Skräp
av Mattias Hagberg

Han följer inte bara sina egna sopor. Det som gör detta till en angelägen bok är inte det privata och personliga utan att han lyfter blicken och ger ett perspektiv både i tid och rum. Och inte bara snävt i avfallsfrågan, utan här finns kopplingar till vår livsstil i stort.  Både Lubbe Nordström, Elin Wägner och Romklubben med Tillväxtens Gränser finns med på ett hörn.
– – – – – – – – – – – –
Behovet av en ny förståelse
av Göran Bäckström, Kåre Olsson och Emin Tengström

De tre författarna tar klimatproblemet som utgångspunkt, men det väsentliga i boken är att de vidgar perspektivet och tydligt markerar att klimathotet inte kan hanteras som ett isolerat problem. Det är enligt dem nödvändigt att sätta in det i ett större sammanhang med de grundläggande hoten mot ekosystemen och naturresurser som inte kommer att räcka till.

Boken leverar inga färdiga lösningar utan har istället en lågmäld och ödmjuk ansats. För att kunna ha en framtid på planeten Jorden ser de det som nödvändigt att verka inom fyra plan: teknik, livsstil, politik och etik.
Det som enligt författarna är det mest angelägna och grundläggande är en ny existensförståelse, där människan anpassar sig till naturen, ständig ekonomisk tillväxt är utesluten och där fördelningsproblemen på global nivå är centrala.
Vad som är både uppfordrande och hoppingivande är deras tro att medelklassen äger nyckeln till den förändrade världsbilden och att vi som enskilda medborgare är de viktigaste aktörerna.
www.framtidsrealisterna.se
– – – – – – – – – – – –
Confronting Collapse
av Michael C. Ruppert

Michael Ruppert med en bakgrund inom peakoil-rörelsen ger en pedagogisk bild av att vi inom kort står inför en ekonomisk kollaps.
Att ”inom kort” för honom är inom Obamas (första) period som president gör domedagskänslan inte mindre tydlig, men det väl underbyggda resonemanget är besvärande svårt att bortförklara.
Alternativen till oljan (klimatsmarta eller ej) som politiker och teknikoptimister gärna talar om smular Ruppert effektivt sönder ett efter ett.
Bokens budskap är att vi inom en mycket nära framtid står inför ett smärtsamt sammanbrott, inte bara ekonomiskt, utan också med svåra följder för matförsörjning och politisk stabilitet.
Trots bokens stundtals störande USA-perspektiv är slutsatserna giltiga på en global nivå.
Bland de 25 punkterna i hans actionlista finns både beredskapslager av olja och ett omedelbart stopp för nya motorvägar och flygplatser.
– – – – – – – – – – – –
Limits to Growth, The 30-Year Update
av Donella Meadows, Jorgen Randers & Dennis Meadows

Uppföljaren till Tillväxtens Gränser från 1972.
– – – – – – – – – – – –
Välfärd utan tillväxt – så skapar vi ett hållbart samhälle
av Tim Jackson

Boken belyser utan några förskönande omskrivningar vårt svåra dilemma. Våra politiska och ekonomiska system förutsätter en ekonomisk tillväxt samtidigt som det blir allt tydligare att ekosystemen inte överlever vårt konsumtionssamhälle.

– – – – – – – – – – – –
Plan B 3.0, Uppdrag: Rädda jorden!
av Lester R. Brown

En gripande beskrivning av några av de största hoten.
– – – – – – – – – – – –
Undergång, Civilisationernas uppgång eller fall
av Jared Diamond

Beskriver olika samhällen som har gått under eller som har lyckats undvika detta.
– – – – – – – – – – – –
Den rastlösa välfärdsmänniskan
av Staffan Burenstam Linder

Skriven 1969, men frågan om tidsbristen är minst lika aktuell idag…
– – – – – – – – – – – –
Keynes barnbarn
av Christer Sanne

Vart tog visionen om ett gott liv med mycket fritid vägen?
– – – – – – – – – – – –
Tillsammans, en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat
av Folke Tersman

Frågor om moral och om vi gemensamt kan lösa problemen.
Kan en världsregering vara lösningen?
– – – – – – – – – – – –
Olja
av Gunnar Lindstedt

En personligt skriven bok om den sinande oljan.
– – – – – – – – – – – –
Ekonomerna, Tillväxten och Miljön
av Kenneth Hermele

En kritisk granskning av nationalekonomers tankar om tillväxt och ekologi.
– – – – – – – – – – – –
Tillväxten ifrågasatt

en antologi med sexton kritiska inlägg oml tillväxtsamhället
– – – – – – – – – – – –
Försök till verklighetsbeskrivning
av Bengt Hubendick

En underbar liten bok om människans roll på jorden.
– – – – – – – – – – – –
Människoekologi
av Bengt Hubendick

En tegelsten om vårt samspel med naturen.
– – – – – – – – – – – –
Tyst hav
av Isabella Lövin

En prisbelönt bok om (rov-)fiske och krafterna som styr detta.
– – – – – – – – – – – –
Makten över klimatet
av Christan Azar

En bok som ger både klimatfakta och inblick i spelet bakom kulisserna.
– – – – – – – – – – – –
Rik på riktigt
av Fredrik Warberg & Jörgen Larsson

Om rikedom på det som är viktigt. Till exempel: tid.
– – – – – – – – – – – –
Vår tids största utmaningar
av László Szombatfalvy

Om riskvärdering och de verkligt stora hoten mot mänskligheten
– – – – – – – – – – – –
Tillväxtens sista dagar
av Björn Forsberg

Kraftfull och personlig polemik om miljöfrågor
– – – – – – – – – – – –
Kolbrytarnas dilemma
av Patrik Thärnå

I Kolbrytarnas dilemma greppar Patrik Thärnå de dilemman mänskligheten står inför med skenande klimat, brist på energi och en ökande befolkning.
Thärnå strävar efter ett helhetsgrepp och boken är full av fakta och siffror. Även om han belyser olika risker och scenarier genomsyras budskapet av en, som jag kan tycka, aningslös optimism om teknikutveckling och fortsatt tillväxt både i befolkning och ekonomi.
Från min horisont är det ändå en bra och kondenserad samling fakta som är nyttiga att ha i bakhuvudet.
– – – – – – – – – – – –
Svart jord
av Gunnar Lindstedt

I Svart jord gör Gunnar Lindstedt nedslag i Ryssland, Sverige och USA. Både explicit och mellan raderna är budskapet tydligt: det storskaliga energiintensiva bolagsjordbruket har inte framtiden för sig. Istället är det de småskaliga, mysiga exemplen från Östergötland som i längden är uthålliga.
Lindstedts bakgrund i studierna av världens begränsade oljetillgångar är en självklar och mycket väsentlig bas i hans analys.
Som suktande efter fakta och argumnet som svart på vitt visar varför det globala jordbruket måste ändra inriktning och med funderingar om hur det kan påverka resten av samhället känner jag mig ibland en smula otålig när författaren letar släktingar i USA:s svenskbygder.
Trots detta är det utan tvekan en både viktig och välskriven bok. Att vi idag har fler frisörer än bönder kan ändras förr än vi anar.
– – – – – – – – – – – –