Klimatet kan inte räddas i den invanda trygghetszonen

13 november 2021

När jag har konstaterat att tillväxt alltid är övergående, att grön sådan är en myt och att elbilarna inte räddar klimatet – vad återstår?
Det finns inga givna svar, men det kräver med all säkerhet att man vågar tänka utanför boxen. Som det här med ”nettonoll” …

Det talas ofta om att målet är att de utsläpp som är mycket svåra att undvika (t.ex. i jordbruket) ska kompenseras med åtgärder i andra länder. Måhända betyder det att Sverige kring år 2050 kommer att agera mot skövlingen av regnskog i Indonesien eller finansiera laddstolpar i Indien.

Men, i konsekvensen namn, då ska vi kanske förvänta oss att när Indien tjugo år senare kämpar för att nå sitt ”nettonoll” kommer att vidta åtgärder för att skydda urskogarna i Norrland och, för att minska de globala klimatutsläppen från batteritillverkningen, finansierar nedmonteringen av laddstolpar i Stockholm.

Några kortfattade punkter:

 • Tag inte den ekonomiska tillväxten för given. Den nödvändiga klimatomställningen kan vara det som sätter stopp för den, men också andra krafter kan komma att knäcka den. Den relevanta frågan är: hur kombinera en krympande BNP med en rimlig välfärd?
  .
 • Höj blicken. Vurmen för elbilar är bara ett exempel på teknik som har flera goda sidor, men som i ett vidare perspektiv ger en begränsad klimatnytta.
  .
 • Ifrågasätt mobiliteten. Utöver färre tillverkade fordon (bilar, båtar tåg, flygplan) och inte lika många tillryggalagda kilometer finns CO2 att tjäna på mindre byggande och underhåll av infrastruktur.
  .
 • För att värdera klimat- och miljönyttor måste behovet av ändliga råvaror vara ett viktigt kriterium.
  .
 • Tag fasta på konsumtionsperspektivet. Utsläppen från tillverkningen av en bil importerad från Tyskland bör belasta Sveriges konto, medan den koldioxid som SSAB släpper ut i Luleå rätteligen ska bokföras i det land dit stålplåten exporteras.
  .
 • Våga tala om att det troligen varken är lätt eller lustfullt att rädda klimatet. Även om ändrade rese- och matvanor kan vara både trevliga och hälsosamma, skulle det politiska budskapet vinna i trovärdighet om man också talade om uppoffringar.
  .
 • Fördela bördorna. Lantbrukaren med sin stora dieseltank och ungraren som har svårt att betala gasräkningen måste bli sedda och uppleva att de blir rättvist behandlade.
  .
 • Och en hel del annat.

Previous post:

Next post: