Ett modernt slaveri

01 oktober 2021

Slaveriet är sedan länge avskaffat, men vi lever ett bekvämt liv som om vi hade osynliga tjänare som servar oss i stort och smått. Som ger oss rinnande kallt och varmt vatten, förflyttar oss, håller oss varma, förser oss med mat och i förlängningen är det ”slavarna” som ger samhället förutsättningar att erbjuda sjukvård, universitetsutbildningar och operaföreställningar.

Detta är kärnan i mitt resonemang på tillvaxtparadigmet.se om ”energislavarna” drivna med (i huvudsak) fossil energi.

Previous post:

Next post: