Tillväxtmedveten – vad är det?

01 juni 2021

Ett ord som inte går att finna i SAOL, en kombination av två positivt laddade ord och något som Mats Helander reflekterar över i en bloggtext på den nya hemsidan tillvaxtparadigmet.se.

Ett kort citat:
”Om vi lär oss sambanden mellan tillväxt och vår belastning på miljön blir vi tillväxtmedvetna. Jag föreslår detta nya ord med en positiv association för att göra tillväxtfrågan tilltalande och hoppfull. En tillväxtmedveten person är medveten om att tillväxten har gränser och att vi måste ställa om samhället och frigöra oss från tillväxtberoendet.”

Previous post:

Next post: