Ekonomisk tillväxt räddar inte klimatet

2020-04-12

Tankesmedjan Fores skrev nyligen en sällsynt aningslös debattartikel i Svenska Dagbladet om klimathotet och coronapandemin. Nedsläckningen av många länder leder självfallet till (kortsiktiga) förbättringar av luftmiljön och minskande utsläpp av växthusgaser. Något som det inte finns någon anledning att dra några långtgående slutsatser från, så det fann jag ingen anledning att kommentera. Däremot är Fores på djupt vatten när de hävdar att enda vägen framåt är via ökad ekonomisk tillväxt och nyutvecklad teknik.

I min replik tar jag stöd i historiska siffror och diskuterar skillnaden mellan relativ och absolut frikoppling. Den relativa (BNP ökar snabbare än miljöhoten) är snarast regel än undantag, medan den absoluta (BNP ökar och CO2-utsläpp minskar) är sällsynt, och när man kan finna den är den långt ifrån tillräcklig. Att utsläppen minskade med 0,1 procent år 2015 är exempelvis inte i närheten av de ungefär 7 procenten som vetenskapen hävdar är nödvändiga.

Finanskrisen år 2008 är ett belysande exempel där bland annat EU och USA år 2009 minskade CO2-utsläppen tillräckligt, men det visade sig vara en både i tid och rum isolerad händelse. Kina och Indien tuffade på med nästan tvåsiffrig tillväxt och de globala växthusgasutsläppen minskade bara marginellt. Och 2010 var det åter  igen ”business as usual” …

Min replik i Svenska Dagbladet och som en (icke-låst) pdf.

Previous post:

Next post: