Vägvalets huvudlösa alternativ till Västlänken

13 juni 2018

Vägvalet tillhör partierna i Göteborgs kommunfullmäktige som vill stoppa Västlänken. Det borde därför vara högintressant vad deras främste företrädare har för alternativ till den planerade tågtunneln.

Claes Westberg, Vägvalets partiledare, var en gång i tiden högste tjänsteman på Göteborgs Trafikkontor och för något år sedan (2016-11-14) läste jag en debattartikel i GP undertecknad av bland andra honom om ett alternativ till Västlänken som man kallade ”Spårplanen” (även kallad GbgC 2.0). Väsentligen innebar det en mängd ramper strax innan Göteborg C, allt för för att enligt skribenterna skapa planskildheter mellan in- och utgående tåg. Sedan dess har jag inte hört ett ord om ”Spårplanen” och trodde att idéerna somnat in.

Men de lever tydligen. Nyligen (3/6) läste jag en annan debattartikel i samma tidning, underskriven av Lennart Wassenius (C) och Jan Jörnmark. Det mesta i artikeln handlade om hur Göteborg har växt och förmodas växa framgent. Frågor som inte är min hemmaplan, så de ämnar jag inte kommentera. Däremot noterade jag att de båda tyckte att Västlänken var dålig och istället förordade de något som var smart och som kunde byggas till en mycket låg kostnad. Av den kortfattade beskrivningen slöt jag mig till att man syftade på den tidigare nämnda ”Spårplanen”. Jag stärktes i min övertygelse av att Wassenius sedan tidigare varit en av förslagets tillskyndare.

Smart och billigt låter oemotståndligt och då förslagsställarna sa sig ha en bred erfarenhet av trafik- och byggfrågor borde man kunna ha högt ställda förhoppningar om ett väl genomtänkt förslag.

Här återfinns deras egna ord och bilder. Skisserna är visserligen handritade, men det skulle aldrig falla mig in att döma ut något på så lösa grunder …

Däremot finns det goda skäl att kritisera det för att inte lösa Centralens problem, utan istället strypa kapaciteten vid Göteborg C.

Jag tänker inte beskriva det i detalj, men vill nämna några uppenbara problem:

  • Förslaget skulle enligt bland andra Westberg (VV) eliminera konflikter och låta in- och utgående tåg passera varandra planskilt. Detta är inte sant, då man bara flyttar konfliktpunkterna men inte löser upp dem.
  • Säckstationen har idag sex parallella spår och kan i ett givet ögonblick hantera tre avgående och lika många ankommande tåg. ”Spårplanen” tar bort två av dessa och kvar blir endast fyra spår.
  • I Olskrokens bangård sammanstrålar tågen från Västra Stambanan (Stockholm, Alingsås etc.) och Norge/Vänerbanan (Trollhättan, Älvängen etc.) på sin väg mot Centralen. Idag utan konflikter, också med Västlänken utan konflikter, men med ”Spårplanen” finns ett otal signaler som skulle tvingas visa rött sken.
  • Göteborg C trafikeras av skilda tågslag (pendel-, region- och fjärrtåg). Idag kan trafikplanerarna fritt dirigera dessa, medan Westbergs förslag skulle reservera hälften av de ingående spåren för pendel och regiontåg och den andra halvan för fjärrtåg. En beskuren flexibilitet som drastiskt skulle sänka kapaciteten.
  • Som om inte detta vore nog har förslagsställarna inte på något sätt gjort det troligt att det skulle vara fysiskt möjligt att skapa plats för alla ramper och broar.

Listan skulle ha kunnat bli längre, min avsikt har varit att kortfattat belysa ett alternativ till Västlänken som troligen är omöjligt att realisera, och om det skulle visa sig möjligt, vore katastrofalt för tågtrafiken.

Man skulle kunna rycka på axlarna åt det hela, detta är ju inte det enda tveksamma förslag skapat vid något köksbord.

Men även om, vad jag vet, Vägvalet inte ställt sig bakom ”Spårplanen” är det inte ointressant att dess partiledare tycks sakna grundläggande insikter om tågtrafik.

Previous post:

Next post: