Fyra spår i Västlänken – ju förr dess bättre

08 juni 2018

Häromveckan (28/5) kom Trafikverket med det lika glädjande som överraskande beskedet att Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen kommer att byggas med fyra spår istället för, som tidigare planerat, endast ett spår i vardera riktningen.

Detta är självfallet mycket positivt och enligt Trafikverkets analys kan antalet tåg i i tunneln öka väsentligt.

Jag avstår avsiktligt från att återge Trafikverkets kapacitetssiffror. De är i och för sig inte orimliga om man ser dagens säckstation och tunneln som två isolerade objekt. De är inte orimliga om tågtrafiken är fri från störningar och förseningar. Då, men endast då är de rimliga.

Men då Västlänken kommer att leva i symbios med säckstationen, Olskroken och de anslutande banorna förstår jag inte varför Verket publicerar värden som, likt en bumerang, slungas tillbaka och riskerar att göra livet surt för de politiker och andra som har att försvara investeringen (min tidigare kritik mot detta sätt att räkna återfinns i detta papper, s. 9).

Men detta sagt är det otvetydigt så att kapaciteten kommer att öka med fyra spår vid stationerna i Haga och Korsvägen, men vad som är viktigare är att man får en robustare anläggning som på ett bättre sätt kan hantera förseningar och annat strul. I ärlighets namn ska sägas att Trafikverket betonar också detta, de rör sig inte bara med fluffiga siffror …

Då Västlänken står klar om knappt tio år finns förmodligen varken utrymme på omgivande banor eller efterfrågan att köra mer än 12-14 tåg genom tunneln, något som man med nöd och näppe skulle klara med 2-spårsstationer. Jag kan därför förstå Trafikverkets t.f. regionchef Bengt Rydhed när han i SVT:s lokalnyheter talade om de fyra spåren som en framtidssäkring.

När det gäller stationen i Haga håller jag till hundra procent med honom, men för Korsvägen kan man med fog påstå det motsatta: de fyra spåren är som viktigast redan vid invigningen år 2026 innan dubbelspåret mot Borås står klart och ”proppen” i Almedal (Västlänkens södra anslutning) lösts upp. Så länge tågen tvingas vända nära tunnelmynningen (Almedal eller Korsvägen) är det guld värt med 4-spårsstationen, så länge Boråstågen går på enkelspåret, då är det riktigt bra att ha extra spår vid Korsvägen.

Men i en framtid då Mölndal förhoppningsvis kan ta hand om vändande tåg och då det finns ett dubbelspår mot Landvetter och Borås. Då vore det faktiskt görbart att leva med en 2-spårsstation i Korsvägen.

Men oavsett om man ser de fyra spåren vid Korsvägen som mest angelägna är 2026 eller år 2056 är det bara att applådera deras tillkomst.

Previous post:

Next post: