Både trubbiga och vassa argument för Västlänken

20 april 2018

I Göteborg råder sedan flera år en yvig diskussion om en blivande tågtunnel under staden. Göteborgs-Posten hade för någon månad sedan stort uppslagna reportage om Västlänken och jag blandade mig i leken med en debattartikel.

Den gav upphov till mothugg från både ja- och nejlägren och för att reda ut frågan om antalet tåg har jag satt ihop ett papper, Både trubbiga och vassa argument för Västlänken. Som titeln antyder lyfter jag både tveksamma och starka argument.

Att man inte kan vara säker på att det stora projektet gör att så många fler tåg kan nå Göteborg är den bärande tanken i boken Varför Västlänken? och något som jag inte har sett någon anledning att ompröva. Å andra sidan är det oärligt att låtsas som om det inte också finns goda skäl för projektet.

Påminnelsen om att (den av många hatade) Västlänken och (den av många älskade) nya järnvägen till Borås är beroende av varandra må vara besvärande, men är inget man kan bortse ifrån. Är det meningsfullt att bygga bara den ena av dem?

 

Vid sidan av detta korta inlägg har jag tagit mig friheten att maila dokumentet till bland andra några politiker och tjänstemän i Göteborg.

Previous post:

Next post: