Bina är livsviktiga

20 april 2017

Små, ettriga och såå viktiga. Bina är bara ett av exemplen på hotet mot den biologiska mångfalden.

I debatten om huruvida ekologiskt jordbruk är bättre eller sämre än det så kallat konventionella jordbruket är detta en av flera aspekter. En odling stöttad med konstgödsel och bekämpningsmedel kan säkert ge större skördar, men jag tillåter mig tvivla på att det i längden ger en tryggad matförsörjning.

Johan Landgren m.fl. skriver om binas roll på Svenska Dagbladets debattsida.

En annan infallsvinkel som jag råkat se är användnigen av Roundup inför veteskörden, som en möjlig förklaring till ökning av allergier. Jag är ingen expert, men en sund försiktighetsprincip borde säga NEJ.

Jaro Potucek april 24, 2017 kl. 17:35

Människan håller på att göra vår planet obeboelig för människor (och många andra organismer) genom många olika ohållbara beteenden. Vi vet inte vilket av dem som når målet snabbast. Men låt oss vara optimister. Några organismer överlever nog. Och om några miljoner år kan det finnas en ny civilisation på Jorden. Kanske bläckfiskar, råttor eller kackerlackor lyckas bättre.

Previous post:

Next post: