Tillväxt är ingen naturlag

04 mars 2017

Nej, om något är det en naturlag att tillväxt är en tillfällig händelse, en händelse som visserligen kan vara utdragen i tid till och med över flera generationer.

Om detta skriver jag ett inlägg på Grön Omstart. En blogg där ”grön” syftar på miljöpartiet och där jag tolkar ”omstart” som att MP inte kan fortsätta i samma fotspår som idag.

Jag väljer att återge några meningar ur inlägget:

I vårt moderna samhälle tycks det finnas sammanhang där tillväxten har underlättat. För den som startade ett företag – det kunde ha varit ett café, en småskalig tillverkning av solceller eller ett nätcasino – var expansionen ett medel för att utveckla verksamheten, tjäna pengar och överleva i en tuff konkurrens.

Det [är] ingen sanning att även om tillväxten historiskt har varit av godo kommer den att vara det också i framtiden. Att dra ut kurvor och hävda att gårdagens trender kommer att gälla också imorgon är både grundlöst och intellektuellt oärligt.

Istället för tomma ord som ”hållbar tillväxt” borde man tala om utveckling, livskvalitet eller helt enkelt om ”ett uthålligt och hållbart liv”. Det är inte självklart hur man fyller dessa vackra ord med innehåll, men steg ett är att ta avstånd från allt tal om tillväxt – både som mål och medel.

Resten av texten döljer sig här.

 

 

 

Previous post:

Next post: