Västlänken – en propp i systemet

17 februari 2017

I strid mot önskemålen från bland andra Västra Götalandsregionen och Västtrafik kan inte Västlänken svälja alla region- och pendeltåg som kommer att trafikera Göteborg. Resenärerna från Uddevalla kan därför tvingas gå av redan vid Göteborg C, utan att kunna nå de nya stationerna vid Haga och Korsvägen.

Det finns förvisso ingen absolut sanning och någon exakt siffra över hur många tåg som i en framtid kan passera genom Västlänken, däremot finns det väl underbyggda bedömningar. I boken ”Varför Västlänken?” lutar jag mig mot auktoriteter på området, nämligen Trafikverkets nationella Kapacitetscenter. Ett center som kombinerar det bästa av mångårig praktisk erfarenhet och hög teoretisk kompetens.

I deras dokument ”Västlänken – trafikering, depåer och uppställning” kan man läsa att om Västlänken hade haft väl utformade anslutningar hade tunneln kunnat trafikeras av 16 tåg per timme och riktning. Tyvärr ger inte de göteborgska järnvägarna dessa goda förutsättningar. Deras slutsats är därför att endast 12 tåg per timme kan passera genom tunneln.

Orsaken till detta är primärt den dåligt dimensionerade anslutningen i söder vid Almedal. En plats som kommer att karaktäriseras av korsande tågvägar, tåg som tvingas köra mot trafikriktningen och vändande pendeltåg.

Framtiden får utvisa om det är Skövde- eller Uddevallaborna som – då Västlänken är klar – tvingas stiga av vid dagens Göteborg C.

Mer om detta i bokens kapitel Vändplats Almedal (läs detta här).

Previous post:

Next post: