Trängselskatter är en klok lösning

24 februari 2017

I måndags (20/2) såg jag på Vetenskapens värld ett fascinerande reportage om insekter, dessa små varelser som är riktiga överlevare (SVT-Play t.o.m. 21/4). Bland annat ställde sig forskarna i programmet frågan hur arbetsmyrorna lyckas vandra fram och tillbaka på en smal stig utan att krocka eller orsaka köer. Om det är trångt lyckas de på något förunderligt sätt hitta ett rörelsemönster som gynnar samtliga myror i stacken.

Som avslutning intervjuades Maria Börjesson, trafikforskare från KTH, om hur man skulle kunna dra lärdomar av myrorna för att slippa trafikinfarkter (sista 5 min).

Problemet är att vi till skillnad från de små krypen varken har incitamentet eller informationen som skulle krävas för att göra något annat än det som (vi tror) är gynnsamt för oss själva när vi fattar våra beslut om dagens resor.

På frågan om vad som skulle kunna förmå oss att närma oss myrornas beteende var hennes bestämda svar att trängselskatter tycks vara det enda verkningsfulla.

Då både den praktiska erfarenheten och vetenskapen talar samma språk, är det därför lätt att ställa sig bakom idén att ta ut en kostnad av dem som utnyttjar en knapp resurs (platsen i ett tätt trafikerat vägnät) men trots detta ser jag två grundläggande problem med trängselskatten. Något som jag skriver några kort ord om i ”Varför Västlänken?”.

Å andra sidan kan man självfallet inte förvänta sig att den som dagligen betalar trängselskatt ska ge tummen upp. Vägvalets intåg i den göteborgska kommunpolitiken år 2010 och GT:s lyckade kampanj för en folkomröstning 2014 var därför inte alls förvånande.

Mer försåtliga var försöken att sätta likhetstecken mellan ett JA (eller NEJ) till trängselskatt med JA (eller NEJ) till Västlänken. Även om båda är delar i det Västsvenska paketet kan man mycket väl se väsentliga fördelar med trängselskatten samtidigt som man på goda grunder ifrågasätter nyttan med Västlänken.

En annan aspekt som jag tar upp i ”Varför Västlänken?” är den låga sannolikheten att privatbilismen kan fortsätta öka och att trängselskatten skulle ha förmågan att leverera de tänka intäkterna. Mer om detta i ett kommande inlägg …

Jaro Potucek februari 24, 2017 kl. 17:38

1 Det är ett av huvudnumren i den politiska konsten att klumpa ihop saker som inte behöver höra ihop.
2 Privatbilismen i nuvarande form är nödvändig ute på vischan. I städerna ska bilarna kanske inte vara personliga utan ”allmänna”, som idag hyrcyklar i vissa städer. De flesta privatbilarna i Stockholm rör sig sällan, men tar mycket parkeringsutrymme. Och mycket åkande går åt att hitta parkeringsplats.

Previous post:

Next post: