Privatisera Skeppsbrogaraget

12 februari 2017

Alla transportslag – antingen det är bilar, båtar, tåg eller flygplan – belastar miljön och förbrukar knappa resurser. I diskussionerna om bilens plats i staden kan man förledas tro att problemen skulle vara ur världen bara tillräckligt många bilar drivs med elektricitet.

Men då har man blundat för att miljöpåverkan alltid kan delas upp i tre delar, där fordonet, infrastrukturen och bränslet ger ungefär likvärdiga bidrag.

Det är därför svårt att se en framtid där bilismen ligger kvar på dagens nivåer. Även om en minskad privatbilism för många skulle ge både längre restider och en besvärlig vardag är det en given del av den hållbara staden och något som borde vara grunden för allt stadsbyggande.

I skenet av detta är det svårt att förstå varför Göteborgs kommunala P-bolag planerar att investera 628 miljoner i ett garage under älvens yta med plats för 700 bilar.

Nej, privatisera Skeppsbrogaraget. Låt Serneke eller något annat fastighetsbolag stå för fiolerna. De offentliga medlen ska gå till angelägnare och mindre riskabla investeringar.

Om detta skriver jag i Göteborgs Fria Tidning.

Jaro Potucek februari 15, 2017 kl. 15:50

Principen att var och en ska äga sin bil funkar inte i storstäderna. Där är markpriserna dyra och marken bör användas bätre än som uppställningsplats för bilar som för det mesta står stilla. Men att ändra ett synsätt tar ett par generationer.

Previous post:

Next post: