Har Mark- och miljödomstolen koll?

10 februari 2017

Jag har stort förtroende för det svensk rättsväsendet. Jag är övertygad om att de sätter sig in i alla viktiga detaljer samtidigt som de ser till helheten.

Om jag inte hade detta grundmurade förtroende hade jag nog fått en bekymrad rynka i pannan när jag i höstas läste deras kungörelse av Trafikverkets ansökan om att få bygga Västlänken och systerprojektet ”Olskroken planskildhet”.

I kungörelsen står nämligen att spåren i Olskroken kommer att byggas om till en fullständig planskildhet (min kursivering). Den som har studerat spårdragningarna vet att detta är en direkt felaktig formulering.

Om Västlänken byggs utan några nya järnvägsbroar i Olskroken hade situationen blivit katastrofal, men med den nya utformningen kommer trafiken att ha ungefär samma förutsättningar som idag. Varken bättre eller sämre.

En förmildrande omständighet för den som eventuellt dömer domstolens beskrivning av projektet är att samma oriktiga formulering återfinns i Järnvägsplanen för Olskrokens ombyggnad författad av Trafikverket.

I boken Varför Västlänken? finns ett kapitel om hur de två projekten hänger samman.
Läs det här.

I fotnoterna anas okunskap hos både Trafikverket, Wannholt och Vänersborgs tingsrätt. Dessa återfinns i den tryckta boken.

Previous post:

Next post: