En ny station i Gårda – Nej tack.

03 februari 2017

Det finns goda skäl att vara kritisk till Västlänken. Utöver att kostnaden är avskräckande är det tveksamt om tunneln under staden över huvud taget kommer att gynna tågtrafiken.

I skenet av detta tycks tankarna på en helt ny station i berget öster om Gårda ha dykt upp. Jag kan inse att den har vissa fördelar: mindre störningar i stadskärnan, mer berg och mindre lera och närhet till motorvägen för bilburna resenärer.

Uppenbara nackdelar är att stadens centrum inte ligger i berget under Örgryte, att det i Göteborg inte är eftersträvansvärt med en station för genomgående tåg (de flesta har Göteborg som start- eller målpunkt) och att kostnaden också för detta alternativ är högst osäker. Även om tunneln som isolerat objekt borde vara enklare och billigare än Västlänken krävs stora investeringar i nya spårvägar om en station i det perifera läget ska vara acceptabel.

Boken ”Varför Västlänken?” ägnar några sidor åt detta och slutklämmen i kapitlet ”Gårda, nej tack” lyder:

Västlänken lider av ett antal grundläggande svagheter: obalansen mellan nord och syd, dåligt lokaliserade depåer och det olycksaliga beroendet mellan Olskroken och Almedal. En station i Gårda är i dessa viktiga avseenden inte ett dugg bättre.

Resten av kapitlet döljer sig bakom denna länk.

Previous post:

Next post: