Västlänken är inte nödvändig

19 januari 2017

”Därför är Västlänken nödvändig för regionen” är titeln på en debattartikel i GP 2017-01-16 undertecknad av tre företrädare för Västra Götalandsregionen och Västtrafik: Birgitta Losman (MP), Ulrika Frick (MP) och Lars Holmin (M).

Deras argumentation går i korthet ut på att resandet förväntas öka dramatiskt och Göteborg C är överbelastad och bör ersättas med en station för genomgående tåglinjer.

Detta bemöter jag i en replik.

För det första är de höga resandesiffrorna ingen sanning, inte heller är de ”beräknade” eller prognostiserade. Siffrorna för det framtida resandet är baserade på regionens egen målbild. Ett viktigt klarläggande som inte alltid framkommer.

För det andra är det definitivt inte sant att en tunnel skulle ge högre kapacitet än en förstärkt säckstation. I min bok Varför Västlänken? skissar jag på ett alternativ som jag döper till ”Den korta Västlänken”, troligen betydligt bättre än både Västlänk, Gårdalänk och möjligtvis ett strå vassare än Banverkets förslagna ”Förstärkningsalternativ”.

Repliken blev tyvärr inte publicerad i GP, men då den ändå är skriven delar jag med mig av den.

 

Previous post:

Next post: