Inte bara järnväg i ”Varför Västlänken?”

06 december 2016

Även om bokens titel talar om det göteborgska järnvägsprojektet behandlar boken också viktiga globala frågeställningar. Ett bakgrundsbrus som det vore fatalt att bortse ifrån.

Här finns kapitel om både tillväxtens dilemma, peak oil och en nykter analys av sol- och vindenergin. Frågan om energilagring går inte att komma undan och inte heller utsikterna för en fortsatt massbilism.

En punktformig resumé över bokens första 60 sidor som har fokus på dessa avgörande frågor.

Kapitlet med titeln Blir det något kvällskaffe? har ett betydligt allvarligare budskap än en eventuell koffeinabstinens. Det handlar om skillnaden mellan energi och effekt samt att en uppnådd energibalans är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att lösa samhällets energiförsörjning.

Sol och vind hör framtiden till. Det är en sanning, men dessvärre betyder inte det att övergången från det fossila är okomplicerad. Alla lösningar måste innehålla komponenter av minskad förbrukning. Något som inte ska förväxlas med civilisationens undergång… Susan Krumdieck uttrycker det kort och koncist: ”Demand must decline”.

Detta och mer av provläsning finns här.

 

Previous post:

Next post: