Västlänkens kapacitet avgörs ovan jord

28 november 2016

I boken ”Varför Västlänken?” tar jag upp ett antal förbisedda effekter av Västlänken. En av dessa är att tunnelns södra anslutning kommer att transformeras från en simpel och okomplicerad järnvägsanläggning till en fullfjädrad järnvägsknut.

Tunnelns norra anslutning gör redan idag skäl för det epitetet och är kanske den mest komplexa och störningskänsliga platsen i Sveriges järnvägsnät.

Men vad värre är, Västlänken binder samman de två platserna. Idag är de i det närmaste oberoende av varandra, men då tunneln står klar har man skapat en tajt trio – Olskroken, Västlänken och Almedal – där mista nysning hos en av dem riskerar att smitta de två andra, eller för att använda Trafikverkets diplomatiska språkbruk ”störningar [kan] spridas på ett annorlunda sätt än idag”.

Västlänken riskerar skapa tågkaos är titeln på en debattartikel i GT 2016-11-28 med detta viktiga tema.

Previous post:

Next post: