Den perfekta stormen

27 september 2016

Finansiell kris, miljöhot, skenande klimat, utfiskning och utrotning av arter. Listan kan göras lång och det är inte utan skäl som det talas om att vi är på väg in i en perfekt storm.

För sjömän är stormar något som man i alla tider har hanterat. Beroende på fartygets förutsättningar och besättningens förmåga kunde strategin skilja sig åt. Att söka nödhamn var kanske den mest uppenbara tanken, men låg man i en hamn med dåliga vågbrytare kunde ett klokt val vara att istället ge sig ut till havs. Och oaktat de handgripliga åtgärderna bad man nog ofta till högre makter …

Parallellerna mellan den bildliga och de verkliga stormarna är inte givna, men att ha som enda strategi att förlita sig på internationella klimatförhandlingar, hopp om tekniska genombrott, och tron på ett klokt och humant politiskt ledarskap förefaller vanskligt.

Resiliens och en beredskap att hantera i förväg okända kriser är troligen bättre än att förlita sig på politiker, teknik och Gud.

Om detta skriver jag i Göteborgs Fria Tidning.

Previous post:

Next post: