Miljömålsberedningen och procenten

20 juni 2016

Miljömålsberedning presenterade häromdagen sitt förslag till mål för klimatpolitiken med bland annat en drastisk minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Det är utmärkt att man sätter siffror på det, och en minskning av koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 relativt 2010 års nivå är ett utmanande och bra mål. Och mer konkret än visionen om en fossilfri fordonsflotta.

Men att sätta målet är bara det första steget, sedan gäller det att vidta åtgärder och följa upp att man rör sig åt rätt håll och i en tillräckligt snabb takt.

Det är min fasta övertygelse att det inte räcker med ett ambitiöst mål femton år framåt i tiden. För att ha en chans att nå dit krävs etappmål och kontrollstationer längs vägen.

Väsentligen kan man sätta upp delmål enligt två olika principer (jag bortser från ett tänkbart tredje alternativ där man accepterar en långsam start och förlitar sig på att framtida teknisk utveckling kommer att lösa problemet).

1. En lika stor minskning i ton CO2 varje år (eller mandatperiod).

2. En lika stor minskning i procent relativt närmast föregående år (eller mandatperiod).

Alternativ två är i själva verket en exponentiell förändring, samma som vi känner igen från BNP-tillväxt där man alltid talar om den procentuella skillnaden.

För mig förefaller det klokt att i valet mellan dessa ta nummer två, som borde innebära lika stora utmaningar om tio år som idag.

Att under 20 år (2010-2030) minska CO2-utsläppen med 70 procent visar sig betyda att utsläppen under varje mandatperiod om fyra år ska minska med 21 procent. Med tanke på att mycket lite har hänt de senaste åren kan det låta ouppnåeligt att under fyra år skära ned dem med en femtedel. Det är förvisso tufft, men alternativet, att ta lika stora steg i absoluta termer (ton CO2) är att skjuta problemen framför sig och göra de sista etapperna i slutet av 2020-talet riktigt branta.

Med öppna ögon har jag låtsats som att vi fortfarande var vid år 2010 och faktiskt har tjugo år att spela med. Verkligheten är ännu tuffare, det lär krävas minst 25 procents reduktion av utsläppen varje mandatperiod.

Då lär det inte räcka med mer av biogas, fler laddstolpar eller självkörande bilar. Nej, det krävs stora förändringar i vårt sätt att resa och transporter saker. En besk medicin, men alternativet är ännu värre.

Previous post:

Next post: