BNP är ingen udda fågel

06 juni 2016

Några stycken ur min inledare i Göteborgs Fria Tidning där jag reflekterar över att så många agerar som om tillväxt vore ett normaltillstånd. Ett barn kan inse att det inte är fallet och jag är förundrad över att så många politiker och ekonomer uttrycker sig mot bättre vetande:

I naturen finns många exempel på tillväxt. Ett barn växer, ett träd växer och så här års växer dagens längd. Tillväxten är absolut nödvändig, både för barnet, trädet och för att det ska bli sommar. Men vad som är lika lagbundet är att tillväxten kommer att upphöra. För barnet tar det femton år, för trädet kan det dröja hundra och för dagsljuset är det definitivt över vid sommarsolståndet den 21 juni.

Jag vill tro gott om både ekonomer och politiker, tro att de inte bara är utbildade utan även bildade. I valet mellan att de verkligen skulle tro på talet om BNP som den udda fågeln, eller att de ägnar sig åt fagert tal för att vinna väljare, förvilla meningsmotståndare eller uppnå någon egen kortsiktig fördel, väljer jag därför att tro på något av de senare alternativen.

Att tillväxten är dömd att avta och vändas i nedväxt borde för de flesta vara okontroversiellt, men det är fullt begripligt att det är en sanning som många väljer att förneka. Både för sig själva och inför andra.

Resten av min text finns här.

 

 

Jaro Potucek juni 6, 2016 kl. 22:06

Jag håller med dig helt när det gäller den materiella tillväxten som bygger på plundring av planetens ändliga resurser. Men kunskapstillväxten har pågått kontinuerligt under mänsklighetens tid på planeten och kommer säkert pågå även framöver.
Den materiella tillväxtens konsekvenser kan visserligen mildras genom bland annat effektivare användning av resurser och deras återvinning samt stopp på befolkningsexplosionen. Men viktigast är att ändra värderingar. I stället för status och prylar måste uppmärksamheten vändas mot kunskap och upplevelser. Tyvärr tror jag att våra ledare saknar både intresse och kompetens för en sådan förändring.

Stellan Tengroth juni 7, 2016 kl. 7:11

Jaro,
jag är inte säker på att kunskapen växer. Visserligen finns många vetenskapliga artiklar, men många av oss saknar kunskap om hur man odlar och vad man kan äta av det som växer vilt. I en värld där ICA har allt som krävs för att överleva minskar vårt behov av kunskap. En uppgift som du ska ta med en stor nypa salt (flimrade förbi i Vetenskapens Värld) är att vår hjärna har krympt de senaste årtusendena.
För övrigt borde vi kunna ha ett gott liv utan tillväxt av vare sig materiell konsumtion, kunskap eller upplevelser.

Previous post:

Next post: