Avdrag eller bidrag

14 april 2016

Det drar ihop sig till självdeklaration och ingen lär missa löpsedlarna om avdragstips.

Men varför är det skamfullt med bidrag, medan det är ”fint” med avdrag?

Och inte nog med det underliga språkbruket, dessutom är det ofta så att avdragen är fördelningspolitiskt tveksamma. Är det månne därför som de inte ifrågasätts. För att de gynnar breda väljargrupper?

Av de olika avdragen sticker reseavdraget ut med en provocerande konstruktion. Uppmuntrar till resurskrävande resor och ger en större subvention till de som redan har det bäst förspänt.

Läs min artikel i Göteborgs Fria Tidning.

Previous post:

Next post: