Peak oil och klimathotet

03 mars 2016

Med ett oljepris på runt 30 dollar fatet talas det idag tyst om att de fossila resurserna är ändliga. Att oljan, hur illa vi än må tycka om den, är en förutsättning för vårt bekväma liv är det många som inte låtsas om.

I den andra vågskålen finns klimathotet och riskerna med utsläpp av koldioxid.

Två diametralt skilda problem, två problem som var för sig är viktiga och som måste tas på allvar.

Om detta skriver jag i en krönika i Landets Fria Tidning och med slutlämmen:
Men även om följderna av peak oil och klimathotet är av helt olika karaktär, så är lösningen densamma. Från två skilda utgångspunkter måste motåtgärden vara att så snart det bara är möjligt minska användningen av fossila bränslen.

Jaro Potucek mars 3, 2016 kl. 21:03

Jag håller med. Man kan även beakta att oljan och naturgasen även ger makt till diverse skumma regimer. Det är viktigt att inte bli beroende av dem.

Stellan Tengroth mars 4, 2016 kl. 10:34

Jaro, där är det omöjligt att säga emot dig.

Previous post:

Next post: