Punktera myterna om solenergin

15 januari 2016

Solenergi tillhör framtiden, men det är myt att den kan ge oss en fortsatt bekväm tillvaro.

I Göteborgs Fria Tidning nagelfar jag tre seriösa spelare, som alla verkar för en hållbar framtid: Greenpeace, Naturskyddsförening och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.

Greenpeace talar om den dramatiska ökningen av solenergi sedan millennieskiftet, men låtsas inte om att man år 2000 startade från 0,002 procent solenergi och att vi år 2014 nått 0,3 procent. Det fossila har under samma tid minskat från 86,8 till 86,3 procent. Vandringen mot det fossilfria måste gå mycket fortare!

Naturskyddsförening å sin sida talar om det skulle räcka med solceller på den egna carporten för att få energi till bilen, men blundar för hur mycket som fordras om alla ska ha så många solceller. En försiktig skattning säger att det i Göteborg skulle krävas en yta lika stor som 1000 fotbollsplaner. Enligt Fotbollsförbundet finns det 90 planer. Och på dem bör man fortsätta att sparka boll…

Thomas Sterner lyfter den dramatiska minskningen av priset på solcellsmoduler med 99 procent sedan 1978, men talat inte om att prisraset har uteblivit 2015.

Solceller är bra på många sätt, men det är kontraproduktivt att invaggas i falska förhoppningar.

Previous post:

Next post: