Mer om sol, elbilar och en jämförelse med världsettan Tyskland

21 januari 2016

Apropå några kloka kommentarer som jag fick på min artikel i Göteborgs Fria Tidning häromdagen angående elbilar och behovet av solceller om vi ska ersätta fossil energi och kärnkraft. Jag tillstår att mina jämförelser kunde varit bättre valda.

Att var och en av oss skulle ha en elbil är självklart inte rimligt, inte heller att vi skulle ha en bil på 10 eller 20 invånare. Elbilen har sina begränsningar, framförallt i de dyra och resurskrävande batterierna. Tillgången på litium är bara en av fällorna, där vi riskerar att bli beroende av ett fåtal sydamerikanska nationer istället för ett instabilt Mellanöstern.

En god sak med elbilar (om än inte de exklusivaste modellerna) är att de har en kort räckvidd, är lätta och har en låg toppfart. Alla goda egenskaper som leder till en lägre energiförbrukning, men som utmanar vår bekvämlighet.

Jag tar fasta på siffran 3000 kWh per person och år, men släpper kopplingen till elbilen utan relaterar den istället till den svenska elförbrukning. Ett grovt överslag säger att vi i Sverige förbrukar 12000 kWh/capita. Om jag i mitt Göteborgsexempel leker med tanken att detta skulle komma från solceller blir ytan 25-30 kvadratkilometer, att jämföra med den befintliga takytan på cirka 20 kvadratkilometer. De tänkta 12000 kWh/person kan också jämföras med att tyskarna, världsbäst inom solel, har nått ungefär 500 kWh/capita.

Detta är förstås en hypotetisk tankelek. Idag är det en solig januaridag, men för elproduktion är den besvärande kort, och det är inte bara i Göteborg som det finns göteborgsväder… Nyckfull leverans är ett dilemma för både sol och vind, som man inte kan blunda för. Sverige är lyckligt lottat med sin vattenkraft, men för andra är det prekärt. Energilagring är i sammanhanget obetydlig och vi vill ju inte balansera med fossil kraft.

Jag vidhåller att det är en myt att vi kan fortsätta vårt bekväma liv. Det behöver inte vara en katastrof, men det är bedrägligt att sticka huvudet i sanden och måla upp en framtidsbild med marginella förändringar.

Martin Saar januari 23, 2016 kl. 15:34

Så sant så sant….Och som sagt det finns en Ribbing som sprider ”elbakelser”, som jag hoppas att alltfler skickar tillbaka i plytet på Ribbing. Det gäller för oss att balansera debatten och avslöja myterna!

Previous post:

Next post: