Ekonomer slutar inte att fascinera

30 januari 2016

En tillväxt given av en procentuell förändring (exponentiell tillväxt) är något som statsmän och ekonomer ofta talar om. I vissa sammanhang kan man till och med få intryck av att de själva tror att det är ett normaltillstånd.

Vem som helst kan ju inse att en expansion som ständigt ökar i hastighet inte kan fortgå, och att den tillväxtekonomi som vi sett under flera sekler är en övergående händelse.

En konsekvens är att vara sig en exponentiell eller linjär tillväxt är möjlig. Den enda återstående möjligheten är en ekonomi som likt alla andra företeelser ömsom går uppåt ömsom nedåt.

Tillväxt och nedväxt i en mix är den verklighet vi kan vänta oss.

Läs och förundras över ekonomernas förundran över att exponentiell tillväxt inte kan tas för given. Finns också inslag av klokskap, då artikeln nämner att vi bara har ett jordklot.

Jaro Potucek januari 31, 2016 kl. 0:13

Tyvärr är det resultat från nationalekonomernas matematiska lekar som styr våra politikers handlande.

Previous post:

Next post: