Som man ropar får man svar: en Marieholmstunnel (VL 12)

21 oktober 2015

Västlänken är förvisso det i särklass största projektet inom det Västsvenska paketet, och inför folkomröstningen om trängselskatten kunde man få intrycket att omröstningen i själva verket handlade om ett ja eller nej till tågtunneln, men med den logiken borde ett nej till trängselskatten också ha varit ett nej till Marieholmstunneln.

Den ende som, vad jag kan minnas, gjorde den kopplingen var MP:s Ulf Kamne som i något läge när vågorna om den kommande omröstningen gick höga försökte fördröja bygget av tunneln. I billobbyns hemstad var detta att gå ett steg för långt och det tog bara någon eller några dagar innan ordningen var återställd …

En minskande biltrafik kommer säkert som amen i kyrkan, inom något eller några årtionden, visa att en ny biltunnel under älven var en dålig investering. Enda scenariot som skulle kunna kullkasta detta vore att Peak Oil var en ond dröm, 2015 års trender för sol, vind och elbilar var uppåt väggarna samtidigt som BNP visade sig vara en udda fågel som hade förmågan att växa exponentiellt.

En extra älvöverfart för bilar riskerar att vara omotiverad var den än skulle ha byggts, men där den nu är på väg att bli verklighet svarar den på frågan ”Hur avlastar man Tingstadstunneln på bästa sätt?” Som svar på en fråga formulerad på det sättet ska en ny bro eller tunnel självklart placeras så nära den befintliga som det bara är möjligt.

Hade man däremot ställt frågan ”Hur kan vi på bästa sätt öka kapaciteten över älven?”, då hade svaret blivit att inte störa de befintliga, överbelastade trafikplatserna utan istället placera tunneln längre norrut.

Om jag fortsätter i dessa tankebanor finns uppenbara paralleller mellan tunnlar för bilar och tåg. Den som regelbundet kör bil i Göteborg har med säkerhet suttit i kö och svurit på väg mot Tingstadstunneln, och nästan varje gång noterat att proppen inte satt i själva tunnelröret utan i någon av trafikplatserna strax före eller efter tunneln. Och på samma sätt som Tingstads- och Marieholmstunnlarna kommer att lida av långtradare som gör filbyten i Brunnsbo kommer tågtrafiken i Västlänken att drabbas av korsande tågvägar i Olskroken.

Avsiktligt eller ej har man i Göteborg lyckats samla det mesta av komplexa trafikplatser, både på väg och spår, inom ett litet geografiskt område. Något som straffar sig.

Om järnvägstrafiken i bland annat dessa trakter handlar nästa inlägg.

Och förteckningen över samtliga mina inlägg om Västsvenska Paket.

Previous post:

Next post: