Almedal ligger på gränsen till Mölndal (VL 11)

07 oktober 2015

Jag har i ett tidigare inlägg bekänt min oro för Olskroken och vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar viss uppmärksamhet. Strax söder om Liseberg invid motorvägen ligger Almedal, idag en oansenlig järnvägsanläggning med några växlar, spår där ett tåg kan stanna för att släppa förbi ett annat och platsen där banan mot Borås viker av upp mot Mölndals höjder.

Hur framtidens Almedal kommer att se ut är än så länge höljt i dunkel, men det har chansen att träda fram ur skuggan och ta plats både i resenärers och trafikledares medvetanden. Här kommer spåren från Västlänken att dyka upp ur underjorden och ansluta både till Västkustbanans två spår söderut mot Skåne och till enkelspåret som strävar upp i backarna förbi bland annat Mölnlycke och Hindås.

Möjligtvis kommer på sikt också det planerade dubbelspåret mot bland annat Landvetter flygplats att blanda sig i leken och göra Almedal ännu intressantare. Ordet ”intressantare” ska här tolkas bokstavligt utan någon negativ underton. Om ett enda kurvigt spår där tåg i båda riktningen måste samsas ersätts av två nya raka spår kommer hela härligheten med växlar, signaler och broar att kräva mer utrymme, men för framkomligheten vore det bara positivt. Liknelsen med att på landsvägen gå från en korsning med väjningsplikt till en planskild trafikplats av motorvägsstandard är inte alldeles fel …

Även om Almedal i sig inte kommer att vara den största huvudvärken för de som leder tågtrafiken finns det skäl att hissa en röd varningsflagg. Trycket på järnvägsspåren i Mölndalsåns dalgång kommer inte att minska, och det är inte utan anledning som det då och då talas om fyra parallella spår.

Inom parentes noterar jag att vissa av dem som argumenterar för att bygga en ny station i berget öster om Gårda talar om spår för uppställning av tåg i Almedal och vändning av tåg i dessa trakter. Jag kan stilla undra om de inser hur mycket plats sådant tar, och hur mycket kapacitet det riskerar att stjäla? Inte ens jag som är övertygad om att biltrafiken kommer att minska drastiskt skulle våga lägga beslag på motorvägen, men det finns kanske de som är djärvare …

Det kan bli tjatigt med tåg och Västlänken, så i nästa inlägg väljer jag att skriva om biltunneln vid Marieholm. Därefter kommer jag tillbaka till tågen, men komplicerar då det hela genom att resonera om hur de tre platserna Olskroken, Almedal och Göteborg C samverkar. Både idag och imorgon med Västlänken på plats.

Här finns listan på samtliga mina inlägg om Västlänken och Västsvenska paketet.

Previous post:

Next post: